Malware กับ Spyware คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Malware กับ Spyware คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

13-11-2021
Malware กับ Spyware คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2020 เผยว่าประชากรโลกใช้เวลาถึง 1 ใน 4 ของวันอยู่บนโลกออนไลน์ ทำให้มีคนบางกลุ่มฉวยโอกาสนี้ก่อภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ขึ้น โดยอาจเป็นภัยคุกคามตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศเลยทีเดียว ซึ่งหนึ่งในเครื่องมืออันตรายที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามในลักษณะนี้ คือสิ่งที่เรียกว่า Malware และ Spyware ทั้งคู่จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้น ขออธิบายดังนี้

เริ่มจากมัลแวร์ หรือ Malware ย่อมาจาก Malicious Software คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ไอที ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ตั้งแต่การเข้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนรหัสผ่าน การแก้ไขหรือแอบเพิ่มเติมข้อมูล การส่งข้อความก่อกวน รวมถึงการใช้มัลแวร์ในการเรียกค่าไถ่ ซึ่งมัลแวร์มีหลายประเภทแบ่งตามรูปแบบการทำงาน ตัวอย่างเช่น ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) โทรจัน (Trojan) รูทคิต (Rootkit) และสปายแวร์ (Spyware) เป็นต้น

ในขณะที่สปายแวร์ หรือ Spyware เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสอดส่องหรือแอบเก็บข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือแม้แต่ข้อมูลที่สำคัญอย่างรหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิต นอกจากนี้ยังมีบางบริษัทที่นำสปายแวร์ไปใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตของพนักงาน หรือบางบริษัทก็อาจนำข้อมูลจากการใช้สปายแวร์ไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยของตนเองก็ได้

ดังนั้นการหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไอทีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การอัพเดตระบบ การตรวจสอบบัญชีที่ใช้งานอยู่เสมอ การระมัดระวังเมื่อเปิดไฟล์ หรือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน เพื่อป้องกันมัลแวร์รูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบนโลกออนไลน์

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://webtechpc.com/2019/02/27/what-is-spyware/

ที่มาข้อมูล:

[1] Marketeer. (2563, 31 มกราคม). สถิติประชากรเน็ตโลก 2020. สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563, จาก https://marketeeronline.co/archives/143663

[2] Bitdefender. มัลแวร์คืออะไร (Malware) และวิธีการกำจัด. สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.bitdefender.co.th/post/malware/

[3] Spambrella. What’s the Difference Between Spyware and Malware. สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.spambrella.com/whats-the-difference-between-spyware-and-malware/

เรียบเรียงโดย: สุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

ผู้ตรวจทาน: นิติ บุณยเกียรติ / วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา / วรรณวจี สุจริตธรรม / วชิรพันธ์ เจริญเวช

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน