Google Lens

Google Lens

29-11-2021
Google Lens

Google Lens คือ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการวิเคราะห์รูปภาพ สามารถรู้ได้ว่า ภาพถ่าย หรือภาพในกล้อง (ขณะกำลังถ่าย) คือภาพอะไร และยังสามารถค้นหา หรือแปลภาษาบนภาพนั้น ๆ ได้อีกด้วย โดย Google Lens มีเมนูดังนี้ (อ้างอิง ณ วันที่ 9 ก.ย. 64)

  • แปล คือ การใช้กล้องแปลภาษาแบบ Realtime
  • ข้อความ คือ การค้นหาข้อความจากกล้องหรือภาพ เพื่อทำการค้นหาข้อมูลนั้นๆ หรือคัดลอก
  • ค้นหา คือ การค้นหาว่าภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หรือทำการค้นหาภาพที่คล้ายกัน
  • การบ้าน คือ การค้นหาตัวอย่างหรือคำตอบของแบบฝึกหัดต่าง ๆ
  • ช็อปปิ้ง คือ การค้นหาสินค้าจากกล้องหรือภาพ ที่มีการวางขายในอินเทอร์เน็ต
  • สถานที่ คือ การดูข้อมูลของสถานที่ หรืออาคาร ด้วยการค้นหาจากกล้อง
  • ทานอาหาร คือ การค้นหาอาหารจากกล้องหรือภาพ เพื่อทำการค้นหาชื่อเมนู หรือร้านแนะนำ

จะเห็นได้ว่า AI สามารถวิเคราะห์ภาพได้หลากหลายและมีความแม่นยำมาก ทำให้เรามีตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลและใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน