ขนาดนั้นสำคัญ?

ขนาดนั้นสำคัญ?

03-12-2021
ขนาดนั้นสำคัญ?

      มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ในสมัยบรรพบุรุษโบราณนานมาแล้ว โดยสันนิษฐานว่าเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเราก่อน นั่นคืออวัยวะในร่างกายนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น อาณาจักรอียิปต์โบราณได้กำหนดอ้างอิงจากความยาวช่วงปลายแขนของผู้ปกครองประเทศหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจเช่น

      กษัตริย์ฟาโรห์ โดยเรียกว่าระยะหนึ่งศอก แล้วนำมาสร้างเป็นเครื่องมือแท่งความยาว 1 ศอก เรียกว่า Royal Cubit ด้วยการอ้างอิงเช่นนี้ ได้มีการศึกษา และพิสูจน์แล้วว่าพีระมิดของอียิปต์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้หน่วยศอก การวัดที่อ้างอิงจากร่างกายมนุษย์ก็ได้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกและเกิดหน่วยวัดอื่นๆ

      ขึ้นมาอีกมากมาย เช่น นิ้ว คืบ เป็นต้น แต่ด้วยความไม่เท่ากันของร่างกายมนุษย์บนโลกจนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาขึ้น จึงต้องมีการกำหนดหน่วยการวัด และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานและป้องกันการสื่อความหมายที่คลาดเคลื่อน จึงเป็นที่มาของวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งการวัดหรือ "มาตรวิทยา" และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินปริมาณการวัดต่างๆเพื่อจุดประสงค์หลากหลายด้าน ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัฒนธรรมของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง มนุษย์จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดหน่วยวัดความยาวขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานระดับสากล

      ประเทศฝรั่งเศสก็ได้เสนอหน่วยเมตรขึ้น โดยมีแหล่งอ้างอิงคือระยะทางของเส้นเมอริเดียนจากขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตร ระยะหนึ่งเมตรถูกกำหนดไว้ที่ 1/10,000,000 ของระยะทางนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยวัดที่ใช้โลกเป็นแหล่งอ้างอิงนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่านำมาใช้สำหรับการวัดได้ยาก จึงมีการผลิตแท่งโลหะผสมเป็นตัวอ้างอิงเก็บไว้ในประเทศฝรั่งเศส แต่เนื่องจากการผ่านการใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความยาวของแท่งโลหะผสมที่เป็น ตัวแทนระยะหนึ่งเมตรอาจมีการหดหรือขยายตัวทำให้เป็นการอ้างอิงที่ไม่แม่นยำ ต่อมาสืบเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเลเซอร์ในปี 1983 ทำให้มีการกำหนดความยาวหนึ่งเมตรจากความเร็วของแสงที่ให้การอ้างอิงที่แม่นยำและสามารถทำสำเนาได้ง่ายกว่า ในปัจจุบันความยาวหนึ่งเมตรจะหมายถึง “ระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศเป็นเวลา 1/299,792,458 วินาที” ซึ่งได้รับการกำหนดมาตั้งแต่ปี 1983 โดยหน่วยเมตรนี้เป็นหน่วยหนึ่งในการวัดที่ใช้ตามระบบการวัดระหว่างประเทศ หรือ ระบบเอสไอ (SI : The International System of Units) ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน

       แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากจะมีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากลแล้ว เครื่องมือที่ใช้วัดก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เราควรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดแต่ละครั้ง ไม่เช่นนั้นการวัดของเราอาจเป็นได้แค่ การคาดคะเน เพียงเท่านั้น

ข่าวสารที่่คล้ายกัน