โคแวกซิน วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากประเทศอินเดีย

โคแวกซิน วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากประเทศอินเดีย

03-12-2021
โคแวกซิน วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากประเทศอินเดีย

 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57007004

 

     วัคซีนโคแวกซิน (Covaxin) หรือ BBV152 เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งพัฒนา และผลิตโดยบริษัทภารัต ไบโอเทค (Bharat Biotech) โดยร่วมมือกับสภาวิจัยทางการแพทย์ (The Indian Council of Medical Research หรือ ICMR) และสถาบันไวรัสวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Virology หรือ NIV) ประเทศอินเดีย สามารถเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และต้องได้รับวัคซีน 2 โดสต่อผู้รับวัคซีน 1 คน โดยเว้นระยะโดสที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์

     วัคซีนโคแวกซินเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) ผลิตโดยการนำเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ตายแล้วมากระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน และไม่ทำให้เกิดโรค ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีการผลิตวัคซีนดั้งเดิมที่ใช้ผลิตวัคซีนโรคโควิด 19 โคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) และวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ของสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพแห่งปักกิ่ง ประเทศจีนด้วย รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า และโรคโปลิโอ เป็นต้น

     บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโคแวกซินได้เปิดเผยผลการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดั้งเดิม ในอาสาสมัครอายุ 18-60 ปี จำนวน 28,500 คน พบว่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 78% และหลังรับวัคซีนอาจมีอาการปวด และบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ เวียนหัว คลื่นไส้ และมีผื่นคัน ทั้งนี้วัคซีนโคแวกซินได้รับการอนุมัติให้ใช้ในหลายประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า มองโกเลีย เป็นต้น สำหรับประเทศไทย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ทำการยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกสำหรับคนไทย

 

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของแหล่งข้อมูล:
COVAXIN® - India's First Indigenous COVID-19 Vaccine. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.bharatbiotech.com/covaxin.html [1 กรกฎาคม 2564]
COVAXIN Factsheet. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.bharatbiotech.com/images/covaxin/covaxin-factsheet2.pdf [1 กรกฎาคม 2564]
COVAXIN Publication. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.bharatbiotech.com/images/covaxin/covaxin-publications2.pdf [1 กรกฎาคม 2564]
โควิด-19: เปิดแผนรัฐจัดหาวัคซีน ตัวไหน มาเมื่อไร ใครจะได้ฉีดก่อนหลัง. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-57243640 [1 กรกฎาคม 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน