ปลูกผัก ปลุกธรรมชาติ

ปลูกผัก ปลุกธรรมชาติ

01-12-2021
ปลูกผัก ปลุกธรรมชาติ

ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักสวนผัก Rewilding หรือ สวนผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสวนผักที่เน้นการปลูกผักแบบผสมผสานระหว่างการทำเกษตรกับการฟื้นฟูธรรมชาติในเมืองเข้าด้วยกัน โดยมีแนวคิดง่าย ๆ คือ ได้กิน ได้ชม อภิรมย์ใจ นั่นก็คือ มีพื้นที่สำหรับปลูกผัก มีพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งน้ำเพื่อดึงดูดและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น นก ผีเสื้อ และกบ เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยควบคุมแมลงที่เป็นศัตรูพืชในสวนผัก และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลให้กับระบบนิเวศในเมืองได้อีกด้วย มีพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนให้ต้นไม้ได้ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์หน้าดิน เลือกชนิดพืชปลูกที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งคนและสัตว์ต่าง ๆ เช่น มะเดื่อ ฝรั่ง ชมพู่ หรือจะปลูกดอกไม้เช่น หงอนไก่ ดาวกระจาย บานชื่นเพื่อช่วยดึงดูดผีเสื้อและแมลงต่างๆ ซึ่งจะช่วยผสมเกสรให้พืชผักที่ปลูกไว้ได้

สวนผักสวนผัก Rewilding เรียกว่านอกจากจะปลูกผักไว้รับประทานเองแล้ว พื้นที่ปลูกผักยังเป็นพื้นที่ที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ลดน้อยลง หรือกำลังจะสูญหายไปให้กลับคืนมา ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ประกอบกับกิจกรรมการปลูกผักส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี และพร้อมกับการเรียนรู้ใหม่ ๆ สนุกกับการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของพืชผักที่เราปลูก สัตว์ต่าง ๆ รอบแปลงปลูก และช่วยเยียวยาอาการของโรคขาดธรรมชาติ ซึ่งคนเมืองส่วนใหญ่อาจจะกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

เอกสารอ้างอิง : อนงค์รัตน์ เพชรสัมฤทธิ์ (มูลนิธิโลกสีเขียว). 2562. สวนผัก Rewilding แหล่งที่มา: http://www.thaicityfarm.com/2019/08/05/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81-rewilding/, 19 เมษายน 2564.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน