ปลาการ์ตูนมะเขือเทศแดงดำ

ปลาการ์ตูนมะเขือเทศแดงดำ

02-12-2021
ปลาการ์ตูนมะเขือเทศแดงดำ

Amphiprion melanopus Bleeker, 1852

ปลาการ์ตูนชนิดนี้มีลักษณะเด่นตรงลำตัวมีสีดำแดง มีแถบสีขาวประกายฟ้าพาดขวางบริเวณหัว ครีบหลังและครีบหางมีสีเหลืองหรือสีส้ม ครีบอกและครีบท้องส่วนใหญ่มีสีดำ พบแพร่กระจายบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก รวมทั้งไทย อาหารของปลาชนิดนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ กุ้ง ปู และสาหร่าย ปลาการ์ตูนมะเขือเทศแดงดำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศปะการังโดยมักจะอาศัยแบบเกื้อกูลร่วมกับดอกไม้ทะเล 3 ชนิด ได้แก่ Heteratis magnificaHeteratis crispa และ Entamaea quadricolour  ทำให้แนวปะการังเกิดความอุดมสมบูรณ์หากมีปลาชนิดนี้อยู่ เนื่องจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบันซึ่งส่งผลทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นและเป็นกรดจนเกิดสภาวะฟอกขาวในปะการังและดอกไม้ทะเลตายลงจำนวนมาก ทำให้แหล่งอาศัยในธรรมชาติลดน้อยลงส่งผลต่อการดำรงชีวิตอยู่ของปลาการ์ตูนมะเขือเทศแดงดำ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน