โครงสร้างสมองของสุนัขที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

โครงสร้างสมองของสุนัขที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

03-12-2021
โครงสร้างสมองของสุนัขที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เมื่อหลายร้อยกว่าปีก่อน มนุษย์ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขโดยมีการคัดเลือกลักษณะทางกายภาพ (ลักษณะภายนอก) และลักษณะทางพฤติกรรม เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากโครงสร้างสมองของสุนัขแต่ละสายพันธุ์นั้นมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างนี้จะส่งผลให้นิสัยและพฤติกรรมของสุนัขแตกต่างกันด้วย เช่น สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ชอบเล่นน้ำ ชอบอยู่กับคนและสัตว์อื่น ๆ ขี้เล่น ขี้ประจบเอาใจ เป็นสุนัขที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม หรือ สุนัขพันธุ์บีเกิล จะชอบเล่น ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบเห่าและหอน และรักการขุดเป็นชีวิตจิตใจ เรื่องแบบนี้เกิดจากการที่มนุษย์ได้มีการคัดเลือกพันธุ์ของสุนัข ซึ่งจะส่งผลให้นิสัย ความชื่นชอบ และพฤติกรรมเฉพาะตัวของสุนัขแต่ละพันธุ์นั้นแตกต่างกันไป Erin Hecht และคณะทำงานได้สำรวจความสัมพันธ์กับความแปรปรวนทางกายวิภาคของสมองในสุนัขแต่ละสายพันธุ์ โดยเลือกใช้เครื่องสร้างภาพแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) มาตรวจสอบสมองของสุนัข 33 สายพันธุ์ โดยการศึกษานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดของร่างกายและรูปทรงกะโหลกของสุนัข

คณะทำงานได้ตรวจสอบโครงสร้างสมองของสุนัข โดยดูโครงข่ายแผนที่สมอง การทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อยหนึ่งพฤติกรรม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความแปรปรวนของระบบประสาทไม่ได้เกิดจากขนาดของสมอง ขนาดของลำตัว หรือรูปทรงของกะโหลก แต่เกิดจากเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสายวิวัฒนาการ ผลลัพธ์เหล่านี้จึงบ่งบอกว่า มนุษย์เรานี่เองที่ได้สร้างโครงข่ายสมองของสุนัขที่แตกต่างกันขึ้นมาจากการคัดเลือกสายพันธุ์ จนเป็นที่มาของความแตกต่างโครงสร้างสมองของสุนัขแต่ละพันธุ์นั่นเอง

 ผู้เขียน : นางสาวนพรัตน์  ยิ่งเมืองมาร

 

ภาพจาก:  HYPERLINK "https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/web/209833_web.jpghttps://www.eurekalert.org/multimedia/pub/web/209833_web.jpg

INCLUDEPICTURE "https://assets.atlasobscura.com/article_images/20332/image.jpg" \* MERGEFORMATINET

ภาพจาก :  HYPERLINK "https://assets.atlasobscura.com/article_images/20332/image.jpg" https://assets.atlasobscura.com/article_images/20332/image.jpg

Link ที่เกี่ยวข้อง:

 HYPERLINK "https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190902135309.htm" https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190902135309.htm

Journal Reference: Erin E. Hecht, Jeroen B. Smaers, William J. Dunn, Marc Kent, Todd M. Preuss, David A. Gutman. Significant neuroanatomical variation among domestic dog breeds. The Journal of Neuroscience, 2019; 0303-19 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0303-19.2019สรุปข่าว :

ข้อมูลอ้างอิง :Erin E. Hecht, Jeroen B. Smaers, William J. Dunn, Marc Kent, Todd M. Preuss, David A. Gutman. Significant neuroanatomical variation among domestic dog breeds. The Journal of Neuroscience, 2019

ข่าวสารที่่คล้ายกัน