ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กับ เก็บรักษาโครงกระดูกสัตว์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กับ เก็บรักษาโครงกระดูกสัตว์

02-12-2021
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กับ เก็บรักษาโครงกระดูกสัตว์

     ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) H2O2 มีสภาพเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ลักษณะหนืดกว่าน้ำเล็กน้อย มีรสขม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารละลายในน้ำความเข้มข้น 3 – 90% สามารถสลายแตกตัวเป็นน้ำและออกซิเจนเมื่อถูกแสงและความร้อน จึงควรเก็บไว้ในภาชนะทึบแสง ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องสำอาง น้ำยาฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกผ้าขาว เชื้อเพลิง หากสูดดมจะเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ในปริมาณที่เข้มข้นเมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน ควรล้างด้วยน้ำในปริมาณมากทันที

เกร็ดวิทย์

      นอกจากนี้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยังสามารถนำมาใช้ในงานพิพิธภัณฑ์อย่างการโครงกระดูก ใช้ทำความสะอาด ลดกลิ่น ฆ่าเชื้อโรค ทำให้เก็บรักษาโครงกระดูกได้ง่ายขึ้น ไม่มีแมลงและเชื้อรามารบกวน ก่อนการเตรียมสารควรสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกับน้ำในภาชนะพลาสติกให้ได้ความเข้มข้น 5 – 20% ความเข้มข้นที่ใช้นี้ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ ลักษณะ และขนาดของกระดูกที่จะฟอก สัตว์ตัวเล็กกระดูกบาง เช่นปลา นกตัวเล็กๆ ความเข้มข้น 5 – 10% ก็เพียงพอ สัตว์ตัวใหญ่กระดูกหนาก็เพิ่มความเข้มข้นตามขนาด เติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เตรียมไว้ให้ท่วมกระดูกที่ทำความสะอาดเลาะเนื้อออกหมดแล้ว สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับกระดูกจะเห็นฟองอากาศเล็กๆ สีของกระดูกจะค่อยๆขาวขึ้นใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยประมาณ ล้างคราบสกปรกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหลังจากกระดูกแห้งแล้วก็นำมาประกอบเป็นโครงกระดูกต่อไป มีข้อควรระวังคือหากใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงกระดูกจะขาวเร็วขึ้น แต่ก็จะทำให้กระดูกผุและป่นได้เช่นกัน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เททิ้งไม่เกิดสารตกค้างในธรรมชาติ ควรเปิดน้ำตามมากๆ เพื่อลดความเข้มข้นและป้องกันการกัดกร่อน

 

ผู้เรียบเรียง: ฐิติมา ภู่มาก

ที่มาของภาพ: ฐิติมา ภู่มาก

ที่มาของแหล่งข้อมูล: http://www.vali-tech.net/home/article-read.php?ArticleId=7

ข่าวสารที่่คล้ายกัน