เมื่อลมหนาวโชยมา เหตุไฉนใบไม้เปลี่ยนสี?

เมื่อลมหนาวโชยมา เหตุไฉนใบไม้เปลี่ยนสี?

02-12-2021
เมื่อลมหนาวโชยมา เหตุไฉนใบไม้เปลี่ยนสี?

         ยามลมโชยม าพาใจหน่วงหนัก คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรัญจวน เมื่อชีวิตเริ่มย่างกรายเข้าสู่ฤดูหนาว หลายคนหวนให้คิดถึงคะนึงหาความรักที่อบอุ่น และอีกหลายคนคงสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติรอบตัว โดยเฉพาะต้นไม้ที่เคยเต็มไปด้วยใบไม้ที่เขียวขจีค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน สีส้ม สีแดง และสีน้ำตาล ผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งใบ้ไม้เหล่านี้จะร่วงโรยลงสู่พื้นดิน

         รงควัตถุสีเขียวของใบไม้เกิดจากสารสีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และสร้างอาหารให้กับพืช นอกจากนั้น

ใบไม้ยังมีอีกหลายสีซ่อนอยู่ภายใน คือ รงควัตถุสีแดงหรือสีส้มที่เกิดจากสารสีแคโรทีน (Carotene) และรงควัตถุสีเหลืองหรือสีน้ำตาลที่เกิดจากสารสีแซนโทฟิลล์ (Xantrophyll) สารสีทั้ง 2 ชนิดนี้

เรียกว่า สารสีแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ถ้ามีสารสีชนิดใดมากกว่า ใบไม้ก็จะปรากฏให้เห็นสีของสารสีชนิดนั้น ซึ่งในฤดูหนาวจะมีช่วงกลางวันที่สั้นกว่าฤดูร้อนส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช

ทำให้การสร้างคลอโรฟิลล์ของพืชลดลงตามไปด้วย ในขณะที่คลอโรฟิลล์ของเดิมที่มีอยู่ก็จะค่อยๆ สลายไป ใบไม้ที่มีสีเขียวจึงเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง จนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ในที่สุด

เมื่อใบไม้ร่วงหล่นหมดต้นเหลือแต่ลำต้นและกิ่ง พืชก็จะเริ่มหยุดผลิตอาหารและดึงเอาสารอาหารที่สร้างเก็บสะสมไว้ตลอดทั้งปีมาใช้ทดแทน

          การเปลี่ยนสีของใบไม้เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบไม้ ทำให้สามารถมองเห็นสีของรงควัตถุอื่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากปรากฏการณ์นี้

เราจะเห็นได้ว่าการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของพืช ทำให้พืชมีชีวิตรอดตามกลไกของธรรมชาติ เมื่อทุกท่านได้เห็นความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์แล้ว คงอยากมีส่วนร่วมในการปกปักรักษา

และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูผืนป่าที่กำลังเสื่อมโทรม ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ยังคงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์อันเหลือคณานับให้กับโลกของเราต่อไปอย่างไม่รู้จบ

 

ผู้เขียน: นายกฤตภาส  ยะลา

ที่มาของแหล่งข้อมูล:

ทรูปลูกปัญญา - https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69490/-blo-scibio-sci-

สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - https://www.stou.ac.th/study/sumrit/5-58(500)/page3-5-58(500).html

คลังความรู้ SciMath - https://www.scimath.org/article-biology/item/282-leaf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน