Cyberbullying

Cyberbullying

06-11-2021
Cyberbullying

Cyberbullying  การระรานทางไซเบอร์  คือ การใช้อินเทอร์เน็ตในการกลั่นแกล้ง คุกคาม หรือทำร้ายทางจิตใจ โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอ หรือสร้างกลุ่มในสื่อสังคมออนไลน์โจมตี ก่อให้เกิดความรำคาญ ความเสียหาย ความอับอาย การเสียงชื่อเสียงในวงกว้าง  เช่น การโพสต์คลิปวิดีโอ ภาพ ข้อความโดยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความยินยอม เป็นต้น ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับเหยื่ออาจทำให้ส่งผลต่อจิตใจ นำไปสู่สิ่งที่ร้ายแรงขึ้น เช่น อาการของโรคซึมเศร้า หรืออาจรุนแรงจนถึงการทำร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่นได้

แนวทางการป้องการการถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต
1. ควรตรวจสอบบุคคลที่ขอเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาขอเป็นเพื่อน หากไม่รู้จักก็ไม่ควรรับเป็นเพื่อน หรืออาจตรวจสอบประวัติให้แน่ใจ
2. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลส่วนตัวให้กับคนที่ไม่สนิท คนแปลกหน้า หรือเพื่อนที่รู้จักในโลกออนไลน์โดยเด็ดขาด
3.ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ดูแล กำหนดช่วงเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือผู้ปกครองอาจขอเป็นเพื่อน ติดตามบุตรหลานบนโซเชียลมีเดีย แต่ไม่ละเมิดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ

หากพบว่าเกิดถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต ผู้ถูกกระทำควรเว้นระยะห่างจากสังคมออนไลน์สักระยะเพื่อลดความตึงเครียดในจิตใจ โดยอาจพิจารณาการเก็บข้อมูลทุกชนิดทั้งข้อความ บทสนทนา รูปภาพ เสียง  เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีสำหรับผู้กระทำผิดหากจำเป็น ก่อนจะบล็อกหรือปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้ง และลบข้อความที่สร้างความเสียหาย
 

 

ที่มาของภาพ : https://www.zcooby.com/cyber-bullying-denger-from-social-network/

ที่มาแหล่งข้อมูล :
[1] https://www.webmaster.or.th/articles/cyber-bullying
[2] https://th.wikipedia.org/การระรานทางไซเบอร์
[3] https://www.bitdefender.co.th/post/cyberbullying/
[4] https://www.zcooby.com/cyber-bullying-denger-from-social-network/

เขียนโดย: นางสาวพิมพ์ผกา ทรายข้าว วิทยากร กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน