Two-Factor Authentication

Two-Factor Authentication

01-12-2021
Two-Factor Authentication

การล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันหรือเว๊บไซต์ต่างๆ นั้นจะใช้เพียง User และ Password เท่านั้น จึงทำให้ไม่ปลอดภัยในด้านข้อมูล ซึ่ง 2FA หรือ Two-Factor Authentication เป็นระบบความปลอดภัยอีกชั้นที่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งข้อความที่เรียกว่า OTP (One-Time Password) หรือ จากแอปพลิเคชัน Google Authentication เพื่อทำการใส่รหัสอีกชั้นก่อนที่จะล็อกอินสำเร็จ ดังนั้น 2FA จึงเป็นระบบความปลอดภัยอีกชั้นนึงก่อนที่จะใช้งานได้ เนื่องจากรหัสที่ถูกส่งมามีเวลาเพื่ อนำไปล็อกอินต่อ 60 วินาที ถึง 15 นาที หากไม่กรอกรหัสภายในเวลาที่กำหนด รหัสก็จะถูกเปลี่ยนไปอีก

 

ที่มารูปภาพ :

[1]  https://www.shutterstock.com/image-vector/two-step-authentication-vector-illustration-flat-1080804437

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ฐิติ สิริธนากร
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน