ย้ายการออกอากาศดาวเทียม Thaicom ใหม่

ย้ายการออกอากาศดาวเทียม Thaicom ใหม่

06-11-2021
ย้ายการออกอากาศดาวเทียม Thaicom ใหม่

ปี 2020 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งก็ว่าได้ แม้กระทั่งสัญญาณทีวีที่ออกอากาศมาเนิ่นนานจนถึงวาระที่ต้องปลดระวาง เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการขัดข้องของดาวเทียมไทยคม 5 จนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ย้ายช่องสัญญาณที่เคยให้บริการทั้งหมดไปยัง ดาวเทียมไทยคม 6และ8 แต่เนื่องด้วยดาวเทียมทั้ง 2 มีข้อจำกัดทางเทคนิคเรื่องความถี่ จึงมีผลกระทบการรับชมสัญญาณภาคพื้นดิน สาเหตุนี้ทำให้การรับชมทีวีดาวเทียมผ่านระบบ KU brand (จานทึบ)ที่ใช้หัวรับสัญญาณแบบเดิม Standard ที่ความถี่ 11300 ไม่สามารถรับชมได้ หากต้องการรับชมจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหัวรับสัญญาณเป็น หัวรับ แบบ universal ที่ความถี่ 10600 จึงจะรับชมได้อย่างปกติที่มารูปภาพ
[1]https://psisat.com

ข้อมูลอ้างอิง
[1]http://www.ohmhifi.com
[2]http://www.thaicha101.com

เขียนโดย: นายสมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการ6 กองวัสดุอุเทศ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน