“โมลนูพิราเวียร์” ความหวังใหม่ในการรักษาโรคโควิด 19

“โมลนูพิราเวียร์” ความหวังใหม่ในการรักษาโรคโควิด 19

01-12-2021
“โมลนูพิราเวียร์” ความหวังใหม่ในการรักษาโรคโควิด 19

https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/06/17/biden-administration-plans-32-billion-investment-in-antiviral-pills-to-combat-covid/?sh=3579f5653e63

 

          นอกจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ยาต้านไวรัสก็เป็นอีกหนึ่งความหวังในการผ่านพ้นวิกฤติการระบาดโรคโควิด 19 ตอนนี้เราอาจเริ่มคุ้นชื่อยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศไทย แต่อีกไม่นานเราอาจได้รู้จักยาต้านไวรัสใหม่ที่ชื่อว่า โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir)

          โมลนูพิราเวียร์เป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทานมีลักษณะเป็นยาเม็ด เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาของบริษัท ริดจ์แบ็ค เทอราพิวทิค (Ridge Biotherapeuthics) ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท เมอร์ค (Merck) ประเทศเยอรมันนี โดยจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า โมลนูพิราเวียร์มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคในมนุษย์หลายโรค เช่น โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome หรือ SARS) โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome หรือ MERS) และ โรคโควิด 19 (COVID-19) นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสอีโบลา (Ebola) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และไวรัสไข้สมองอักเสบบางชนิด (Encephalitis)

           ขณะนี้โมลนูพิราเวียร์ยังอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในมนุษย์ เฟสที่ 3 อีกทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าหากว่ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้ดี ก็จะกลายเป็นความหวังใหม่ของผู้คนทั่วโลก และอาจได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นยาฉุกเฉินรักษาโรคโควิด 19 อีกด้วย

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งข้อมูล :
Molnupiravir ยาต้านไวรัสทดลองแนวทางรักษาโรคโควิด-19 ในอนาคต, [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/molnupiravir-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97/ [22 กรกฎาคม 2564]
Molnupiravir, [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://ridgebackbio.com/pipeline/molnupiravir/
[22 กรกฎาคม 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน