Rare Earth Element

Rare Earth Element

03-12-2021
Rare Earth Element

รู้หรือไม่ว่า แร่หายาก หรือ Rare Earth Element มีบทบาทสำคัญต่อยุคแห่งเทคโนโลยีนี้อย่างไร
จากการรายงานข่าวเมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รายงานถึงความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การต่อรองทางการค้าระหว่างสองประเทศ โดยจีนต้องไม่จำกัดปริมาณการส่งสินค้าที่มีแร่หายาก หรือ
Rare Earth Element ประกอบอยู่ด้วยมายังสหรัฐอเมริกา เช่น ทีวี สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อแลกกับการลงทุนทำธุรกิจ
ด้านการสื่อสารที่มีมูลค่ามหาศาลกับบริษัทสืบค้นข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก สุดท้ายประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศต้องระงับโครง
การการค้าระหว่างประเทศโครงการนี้

แล้วแร่หายากนี้มันเป็นอย่างไร? ทำไมถึงส่งผลต่อการค้าระดับโลก? เพราะ แร่หายาก หรือ Rare Earth Element เป็นสินแร่ชนิดโลหะธาตุ
ที่มีคุณสมบัติเหมือนโลหะ แต่ไม่ได้เอามาทำเป็นโลหะโดยตรง เพราะมันเป็นแร่ที่หายาก ถึงแม้จะพบมากตามบริเวณเปลือกโลกหลายแห่ง
แต่กระบวนการเพื่อนำแร่เหล่านี้มาใช้ค่อนข้างทำได้ยาก ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งการทำเหมืองแร่ชนิดนี้ก็สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่หายากมากถึง 95% ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 5 ของโลก

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องนำ แร่หายากมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือสื่อสาร สมาร์ททีวี
กล้องถ่ายรูป อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องบิน โดยประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเหล่านี้มากที่สุด
และเป็นผู้ครอบครองตลาดสินค้าจากแร่หายาก ทำให้จีนสามารถกำหนดทิศทางและราคาของการทำธุรกิจสินค้าประเภทนี้ได้

 

ผู้เขียน : นายปริตต์ เจริญสุพัตราชัย 

ที่มา Link ที่เกี่ยวข้อง:แร่หายาก Rare Earth แต้มต่อสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ #ที่นี่ThaiPBS #ThaiPBS

ข่าวสารที่่คล้ายกัน