ทำไมแมลงตายต้องหงายท้อง ?

ทำไมแมลงตายต้องหงายท้อง ?

01-12-2021
ทำไมแมลงตายต้องหงายท้อง ?

โดยปกติแล้วเวลาแมลงหลายท้องพวกมันจะสามารถหาวิธีพลิกตัวกลับมาได้เสมอ แต่การที่แมลงพลิกตัวไม่ได้นั้น เป็นสัญญาณว่าพวกมันอ่อนแรงหรือระบบประสาทเริ่มทำงานผิดปกติ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือพวกมันโดนยาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลงจะมีฤทธิ์ไปขัดขวางสื่อประสาททำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ซึ่งแมลงจะมีการชัก ทำให้เกิดความไม่สมดุลควบคุมตัวเองไม่ได้ อีกหนึ่งสาเหตุคือการบาดเจ็บและการขาดน้ำ/อาหาร ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมประสาทของแมลงลดลง พวกมันจึงอ่อนแรงและไม่สามารถพลิกตัวขึ้นมาได้ ดังนั้นเราจึงมักพบเห็นแมลงตายในท่าหงายท้องเสมอ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน