เปลือกไข่ไล่มด

เปลือกไข่ไล่มด

02-12-2021
เปลือกไข่ไล่มด

ทุก ๆ บ้าน คงเคยประสบปัญหามดเข้ามารบกวนพื้นที่อยู่อาศัย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากเรานำเปลือกไข่ มาใช้กำจัดศัตรูกวนใจนี้ โดยนำเปลือกไข่ไปคั่วหรือย่างไฟจนแห้ง จากนั้น นำมาตำหรือบดละเอียด เติมน้ำลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำนำมาฉีดพ่นไล่มด หรือนำเปลือกไข่ ที่ผ่านการคั่วหรือย่าง แล้วบดให้ละเอียด ผสมกับดินสอพองและปูนปลาสเตอร์ เติมน้ำเล็กน้อย คลุกเคล้าให้ทั่ว นำส่วนผสมทั้งหมดมาหยอดใส่ภาชนะที่เป็นแท่ง แล้วนำไปตากแดดจนแข็งเป็นแท่งชอล์ก สามารถนำมาวางเพื่อไล่มดได้ ภญ.ดร. สุภาพร ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อธิบายว่า การกำจัดมดด้วยวิธีดังกล่าว เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำกันมานานแล้ว โดยเปลือกไข่ มีส่วนประกอบเกือบทั้งหมดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เมื่อนำเปลือกไข่ที่คั่วหรือย่างไฟ มาผสมกับน้ำ จะทำให้แคลเซียมคาร์บอเนต กลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ทำให้สามารถไล่มดได้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า แคลเซียมไฮดรอกไซด์ จะไปทำลายฟีโรโมนนำทาง (Trial Pheromone) ของมดที่มีฤทธิ์เป็นกรด ทำให้มดไม่เดินไปยังบริเวณที่มีสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์ จะเห็นได้ว่า เปลือกไข่เป็นวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ที่มีคุณประโยชน์สามารถไล่มดได้อย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังหาง่าย ราคาไม่แพง และปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอีกด้วย

 

ที่มาข้อมูล :
1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน 'เปลือกไข่'กำจัด...'มด'. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา :
https://www.dailynews.co.th/article/285432 [26 กรกฎาคม 2563]
2. ทำไมเปลือกไข่จึงไล่มดได้. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา :
https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=4500 [26 กรกฎาคม 2563]
3. ฟีโรโมน. [ออนไลน์] , แหล่งที่มา :
https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/webcontest2003/100team/dlbs029/menu/ant14.html [5 สิงหาคม 2563]
คำค้น : มด, เปลือกไข่, แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3), แคลเซียลไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2), ฟีโรโมนนำทาง (Trial Pheromone)

ผู้เขียน : นางสาวชญานุช เรืองจันทร์ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน