หมดปัญหาเรื่องรอเตียง กับ IQ Hospital เว็บบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลสนาม

หมดปัญหาเรื่องรอเตียง กับ IQ Hospital เว็บบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลสนาม

30-11-2021
หมดปัญหาเรื่องรอเตียง กับ IQ Hospital เว็บบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลสนาม

ปัญหาหลักของประเทศที่เกี่ยวเนื่องจากโรคระบาด Covid-19 นอกจากการล่าช้าในการนำเข้า หรือการฉีดวัคซีน อีกปัญหาหนึ่งที่ถือว่าใหญ่ไม่แพ้กันคือการรักษา ซึ่งการรักษา หากรู้ว่าติดเชื้อเร็ว และได้รับการรักษาได้เร็ว เราคงไม่ต้องเห็นตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตที่นับวันยอดเริ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ และที่น่าเศร้าจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ ล้วนแล้วมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่่วงที เพราะปัญหาเรื่องการเข้าถึงการระบบการจองเตียง และจำนวนเตียงไม่เพียงพอ จนเกิดการรอเตียงนั่นเอง

IQ Hospital เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ที่เป็นการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วย ซึ่งเว็บแอปฯ นี้สามารถวางแผนการจัดการเพื่อแบ่งโซนการรักษาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเตียงที่ถูกใช้ เตียงที่ถูกจอง และจำนวนเตียงที่ยังว่าง อัปเดตสถานะของเตียงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และยังวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบบมีในรูปแบบของสถิติ ทำให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายมากขึ้น เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อม โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้แบบ Real Time (ทันที)

 

รูปแบบหน้าต่างในส่วนงานต่าง ๆ ของเว็บแอปฯ

เกร็ดวิทย์

เกร็ดวิทย์

เกร็ดวิทย์

อย่างไรก็ตาม IQ Hospital ถูกนำไปใช้งานจริงภายในโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์เท่านั้น ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของการทดลองระบบฟังก์ชันต่าง ๆ และตรวจสอบข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือข้อมูลที่ควรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้รองรับกับความต้องการ และแก้ปัญหาได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

 

“อย่าให้ปัญหานี้มาเป็นอุปสรรคในการรักษา เพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็อาจพรากชีวิตของเราได้”

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://www.sanook.com/hitech/1538849/

แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิง:

[1] https://www.infoquest.co.th/2021/113097
[2] https://www.prachachat.net/ict/news-731514
[3] https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9640000076467
[4] https://www.ejan.co/health/covid-19/covid-bed-waiting/%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9-%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AF-iq-hospital-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87

เรียบเรียง: วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน