รถยนต์ไร้คนขับรับรู้สภาพแวดล้อมได้อย่างไร

รถยนต์ไร้คนขับรับรู้สภาพแวดล้อมได้อย่างไร

01-11-2021
รถยนต์ไร้คนขับรับรู้สภาพแวดล้อมได้อย่างไร

  รถยนต์ไร้คนขับนั้นต้องประกอบด้วยระบบต่างๆ ที่สำคัญอยู่หลายส่วน เพื่อให้สามารถนำพาผู้โดยสารเดินทางร่วมไปกันกับรถยนต์ปกติได้อย่างปลอดภัย หนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุด คือส่วนการรับข้อมูลสภาพแวดล้อม หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวรถ ระบบนี้จะรวบรวมข้อมูลแวดล้อมเพื่อให้ระบบประมวลผลสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจควบคุมระบบอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย ถึงแม้ว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับแต่ละบริษัทจะออกแบบรายละเอียดการรับข้อมูลสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์ไร้คนขับจะสามารถรับข้อมูลได้จาก 3 ระบบหลักคือ 1) เรดาร์ (Radar) ซึ่งสามารถบอกระยะห่างระหว่างตัวรถและวัตถุรอบข้างด้วยการประมวลผลจากการส่งคลื่นวิทยุออกไปและรับการสะท้อนกลับ 2) ไลดาร์ (Lidar หรือ Light Detection and Ranging) ทำหน้าที่คล้ายเรดาร์แต่ใช้การปล่อยแสงแทนคลื่นวิทยุ และ 3) กล้องจับภาพเคลื่อนไหว (Camera) ซึ่งให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงกว่าระบบรับข้อมูลชนิดอื่น แต่จะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อมีแสงภายนอกเพียงพอเท่านั้น เมื่อรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้พร้อมแล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะประมวลผลบังคับควบคุมรถต่อไป

 

แหล่งข้อมูลค้นคว้าและภาพจาก:

[1] https://techthelead.com/wp-content/uploads/2017/07/heres-how-waymos-brand-new-self-driving-cars-see-the-world.png

[2] https://www.wired.com/story/the-know-it-alls-how-do-self-driving-cars-see/

[3] https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/how-driverless-cars-work.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน