คีโต ไดเอ็ต (Keto Diet)

คีโต ไดเอ็ต (Keto Diet)

02-12-2021
คีโต ไดเอ็ต (Keto Diet)

    หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า คีโตไดเอ็ตกันมาบ้างนะครับ แต่ยังอาจไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่อย่างไร วันนี้เราได้นำความรู้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับ

คีโต ไดเอ็ต (Keto Diet)หรือชื่อเต็มของเขาก็คือ คีโตเจนิกไดเอ็ต (Ketogenic Diet)คือการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักแบบหนึ่งที่เลือกรับประทานอาหารที่เน้นไขมันสูงและโปรตีน

ลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลลง เมื่อร่างกายไม่ได้รับแป้งและน้ำตาลมาเป็นพลังงานร่างกายจะดึงไขมันที่สะสมไว้มาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนการลดน้ำหนักด้วยวิธี คีโตเจนิกไดเอ็ตนั้นไม่ใช่การงดรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพียงแต่ลดการรับประทานลง โดยควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตประมาณ 20-50 กรัมต่อวันเท่านั้นและไม่ใช่ว่า รับประทานอาหารประเภทไขมันอะไรก็ได้นะครับควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันดีเช่น ไขมันจากเนื้อปลา เนย และควรเลือกใช้น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันมะกอกในการประกอบอาหารจะดีต่อสุขภาพแต่การลดน้ำหนักด้วยวิธีคีโตเจนิกไดเอ็ตอาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับ

     สำหรับคนที่อยากจะทดลองใช้วิธีคีโตเจนิกไดเอ็ตในการลดน้ำหนัก สิ่งที่จะต้องทราบคือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต มีไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูงมารดาที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานมีข้อควรระวังคืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนยาที่ใช้ เพราะฉะนั้นแนะนำให้ปรึกษากับคุณหมอประจำตัวน่าจะปลอดภัยที่สุดครับ

     การควบคุมอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอ็ตเป็นวิธีที่ลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพในระยะสั้นๆเป้าหมายของการควบคุมอาหารคือการลดน้ำหนักและมีสุขภาพที่ดีควรปรับเปลี่ยนการบริโภค ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ดังนั้นการออกกำลังกายยังเป็นเรื่องที่จำเป็นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้เกิดความสมดุลของร่างกายน่าจะเป็น ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและปลอดภัยนะครับ

 

ผู้เขียน: นายญาณพัฒนุ์ บุญถนอม

ที่มาของแหล่งข้อมูล

  1. กรภัทร มยุระสาคร และ ธันยาภรณ์ พงษ์คุณากร. (ม.ป.ป.). อาหารคีโตเจนิค (Ketogenic diets). สืบค้นเมื่อ 11มิถุนายน 2563, จาก http://www.nutritionthailand.org/images/dataweb/knowledge/010/Ketogenic%20diet_final.pdf
  2. What is a Keto Diet?.(d.).Accessed 11 June 2020,Available from: https://www.ruled.me/wp-content/uploads/guide-to-keto-diet.pdf
  3. Adele Hite. (2020). Is a low-carb or keto diet right for you?.Accessed 11 June 2020,Available from:https://www.dietdoctor.com/low-carb/is-low-carb-right-for-you
  4. วนะพร ทองโฉม. (2562).กินคีโตเจนิก ดีจริงหรือ?. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/ondemand/กินคีโตเจนิก-ดีจริงหรือ
  5. Keto Diet เทรนด์อาหารลดคาร์บเพื่อลดหุ่น. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก https://www.pobpad.com/keto-diet-เทรนด์อาหารลดคาร์บเพื

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.healthline.com/nutrition/ketogenic-diet-foods

ข่าวสารที่่คล้ายกัน