ปลูกต้นไม้ในห้องหรือบ้าน อันตรายหรือไม่

ปลูกต้นไม้ในห้องหรือบ้าน อันตรายหรือไม่

03-12-2021
ปลูกต้นไม้ในห้องหรือบ้าน อันตรายหรือไม่

การปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ในช่วงเวลาที่ผู้คนใช้ชีวิตที่บ้านมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้เป็นที่นิยมอีกครั้ง ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อาศัยอยู่ในหอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้น้อย บางคนจึงเลือกปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายภายในบ้านหรือห้องนอน

หลายคนมีคำถามว่า สามารถปลูกต้นไม้ภายในห้องได้จริงหรือ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ในเวลากลางวัน ต้นไม้จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และคายออกซิเจน (O2) ต่างจากตอนกลางคืนที่ต้นไม้จะดูดออกซิเจน และคายคาร์บอนไดออกไซด์ เราจึงเกรงว่า ต้นไม้เหล่านี้จะแย่งออกซิเจนสำหรับการหายใจของเรา ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้

ความจริงแล้ว ต้นไม้ไม่ได้ใช้ออกซิเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากพอที่จะทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ โดยเราสามารถเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับการปลูกในห้องได้ เช่น เลือกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติสังเคราะห์ออกซิเจนออกมาได้ในเวลากลางคืน หรือสังเคราะห์แสงน้อยในตอนกลางวันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เช่น พืชตระกูล CAM Plant (Crassulacean Acid Metabolism Plant) ซึ่งเป็นพืชในแถบทะเลทราย เช่น กระบองเพชร ต้นลิ้นมังกร เป็นต้น นอกจากให้ความสดชื่นแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังช่วยฟอกอากาศ ทำให้อากาศภายในห้องบริสุทธิ์มากขึ้น เช่น ต้นเศรษฐีเรือนใน พลูด่าง ซึ่งสามารถปลูกได้ในห้องนอนโดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

 

ที่มาข้อมูล :
1. ต้นไม้ฟอกอากาศยอดนิยม ปลูกในบ้านก็ได้ ห้องนอนก็ดี. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา:Living Idea : ต้นไม้ฟอกอากาศยอดนิยม ปลูกในบ้านก็ได้ ห้องนอนก็ดี [14 มิถุนายน 2563]
คำค้น : CAM Plant, ต้นไม้, ห้อง, บ้าน

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน