สีน้ำตาลจากแอปเปิ้ลมาจากใหน

สีน้ำตาลจากแอปเปิ้ลมาจากใหน

03-12-2021
สีน้ำตาลจากแอปเปิ้ลมาจากใหน

  เราเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราทานแอปเปิ้ลเมื่อวางทิ้งไว้สักพัก สีของเนื้อแอปเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำหรือสีน้ำตาล แล้วเราคิดว่าสีคล้ำหรือสีน้ำตาลนั้นมาจากไหน จริงๆในเนื้อแอปเปิ้ลมีเอนไซม์ที่ชื่อว่า โพลีฟีนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase, PPO) ซึ่งทำหน้าที่เร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (ปฏิกิริยาที่โมเลกุลของสารสูญเสียอิเล็กตรอน) ของสารประกอบฟีนอล เมื่อเราปอกเปลือกหรือหั่นแอปเปิ้ล สารประกอบฟีนอลในเนื้อแอปเปิ้ลจะสัมผัสออกซิเจนในอากาศ เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสจะช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทำให้สารประกอบฟีนอลที่ไม่มีสี ถูกออกซิไดซ์กลายเป็นสารควิโนน (quinones) แล้วสารควิโนนจะทำปฏิกิริยาแบบไม่มีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องกับสารจำพวกกรดอะมิโนหรือโปรตีนกลายเป็น เมลานิน (melanin)จึงทำให้เนื้อแอปเปิ้ลของเราเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ หรือสีน้ำตาล เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลแบบเกี่ยวข้องกับเอนไซม์(enzymatic browning reaction)ซึ่งสามารถเกิดกับผลไม้ชนิดอื่น เช่น กระท้อน กล้วย มันฝรั่ง หัวปลี เป็นต้น แต่เราสามารถทำให้แอปเปิ้ลชะลอการเกิดสีน้ำตาลได้ โดยวิธีง่ายๆ คือ แช่น้ำ หรือ แช่น้ำเกลือ

 

ผู้เขียน: นางสาวรัชเนศ เพ็ชรเย็น

แหล่งที่มาของข้อมูล

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเคมีอาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปี 2553

แอปเปิ้ล. https://www.pobpad.com/แอปเปิ้ล-กินดีมีประโยชน์  [10 เมษายน 2563]

ทำไมแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลhttps://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66109/-blo-sciche-sci-

[10 เมษายน 2563]

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0679/enzymatic-browning-reaction-

Enzymatic browning reaction [13 เมษายน 2563]

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลผักและผลไม้

http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/thesis/2556/witsarut_suwanna/chapter%202.pdf[15 เมษายน 2563]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน