ดูตำแหน่งย้อนหลังได้ฟรี กับ Google Maps Timeline

ดูตำแหน่งย้อนหลังได้ฟรี กับ Google Maps Timeline

15-11-2021
ดูตำแหน่งย้อนหลังได้ฟรี กับ Google Maps Timeline

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน  เราจำเป็นต้องบันทึกตำแหน่งและการเดินทางเพื่อระบุว่าไปไหนมาบ้าง  และได้พบปะหรือเข้าใกล้กับพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ หรือหากเราเป็นผู้ติดเชื้อ ทางการแพทย์ก็จะสืบโรค เพื่อระบุหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มเติมจากบันทึกการเดินทาง หรือ Timeline ของเรานั่นเอง

Google Maps จึงได้เปิดฟังก์ชัน Timeline เพื่อช่วยบันทึกการเดินทางและประเมินจากการระบุตำแหน่งของสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน เพียงแค่มี Google Account และเปิดใช้งานฟังก์ชัน Timeline ในแอปพลิเคชัน Google Map หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถเปิดดูบันทึกการเดินทางของย้อนหลังได้

เกร็ดวิทย์

เกร็ดวิทย์

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] ไทม์ไลน์ใน Google Maps [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564) เข้าได้จาก https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=th&oco=2
[2] แนะนำ Google Maps Timeline: ดูสถานที่ย้อนหลังได้นับเดือนไม่ต้องนั่งนึก หากติด COVID-19 [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564) เข้าได้จาก https://www.blognone.com/node/115364

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน