เสียงท้องร้อง จ๊อก ๆ เกิดจากอะไร

เสียงท้องร้อง จ๊อก ๆ เกิดจากอะไร

02-12-2021
เสียงท้องร้อง จ๊อก ๆ เกิดจากอะไร

หลาย ๆ ท่านคงเคยเจอเหตุการณ์ ท้องร้องเสียงดัง ในขณะที่บรรยากาศรอบข้างเงียบสงัด บางครั้งไม่ได้หิวหรือพึ่งทานข้าวอิ่ม แต่ท้องก็ร้องเสียงดัง

อาการท้องร้องเสียงดังมีสาเหตุมาจากสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความรู้สึกหิวของเรากำลังจัดลำดับการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ ถ้าในเลือดมีสารอาหารเพียงพอ สมองก็จะสั่งให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลง แต่เมื่อใดที่มีสารอาหารในเลือดน้อย ระบบย่อยอาหารจะทำงานเร็วขึ้น และกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะหดตัวแรงกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการสั่นของกระเพาะอาหาร เราจึงได้ยินเสียงท้องร้อง

แม้ว่าเสียงท้องร้อง จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ เมื่อหิว แต่จริง ๆ แล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะตอนที่กระเพาะอาหารว่างหรือไม่ก็ตาม และยิ่งกว่านั้นเสียงท้องร้องที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากกระเพาะอาหารเท่านั้น แต่สามารถมาจากลำไส้เล็กได้อีกด้วย เช่น เสียงท้องร้องตอนทานข้าว ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กบีบตัว เพื่อคลุกเคล้าอาหารและทำการย่อย นอกจากนี้การทานอาหารในปริมาณที่มาก อาหารที่มีรสจัด อาจทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้เร็วขึ้น มีการบีบตัวของทางเดินอาหารมากขึ้น สำหรับคนที่มีรูปร่างเล็กจะมีเสียงท้องร้องที่ชัดกว่าคนที่มีรูปร่างใหญ่ และถ้านอนหงายก็จะเกิดอาการท้องร้องได้ง่ายขึ้น เพราะลำไส้บีบตัวได้สะดวกกว่า

เสียงท้องร้อง มักเป็นสภาวะที่ไม่อันตราย อาจมีส่วนน้อยที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า มีสภาวะอันตรายเกิดขึ้นแต่มักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย

 

ที่มาข้อมูล :
1. ชัวร์ก่อนแชร์ : ท้องร้องเป็นสัญญาณโรคกระเพาะ จริงหรือ? [2018] แหล่งที่มา :ชัวร์ก่อนแชร์ : ท้องร้องเป็นสัญญาณโรคกระเพาะ จริงหรือ? [ 17 สิงหาคม 2563 ]
คำค้น : ท้องร้อง, ท้องร้องเกิดจากอะไร

ผู้เขียน : นางสาวทิพย์อัมพร เอี่ยมสอาด กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน