รับวัคซีน Covid-19 กับ "หมอพร้อม"

รับวัคซีน Covid-19 กับ "หมอพร้อม"

03-12-2021
รับวัคซีน Covid-19 กับ "หมอพร้อม"

ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคโควิด-19 ณ ตอนนี้ การรายการผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และการแพร่เชื้อที่ขยายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน พร้อมทั้งมีการกลายพันธุ์ มีการเกิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ อีกมากมาย ทำให้สังเกตอาการได้ยากขึ้น แพร่เชื้อได้ง่ายและเร็วขึ้น ส่งผลให้ได้รับการรักษาที่ช้า ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งทางออกเดียวในปัจจุบันในการแก้ปัญหา คือการหาตัวยามายับยั้งคือ วัคซีน รัฐบาลจึงสร้าง Line Official Account ีชื่อว่า หมอพร้อม เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

หมอพร้อม ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการการรับวัคซีน สำหรับโรคโควิด-19 เพียงทำการกดค้นหาในแอปพลิเคชันไลน์ที่เราใช้งานกันในปัจจุบัน หลังจากนั้นทำการกดเพิ่มเพื่อน หมอพร้อมก็จะทำการลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลรอรับการประเมินการได้รับวัคชีนโรคโควิด-19 โดยจะทำการประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับที่จะได้รับวัคซีน เช่น อายุ โรคประจำตัว ความเสี่ยงอื่น ๆ  เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้เป็นช่องทางการติดตามอาการ ติดตามผลการรับวัคซีนครั้งที่ 2 และรวมไปถึงให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 อย่างถูกต้อง โดยมีข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน และบริการต่างๆ ได้แก่

  • สถานการณ์โควิด-19 วันนี้
  • ค้นหาหน่วยบริการโควิด-19 ในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ
  • ข้อมูลวัคซีนโควิด-19
  • บริการอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังสามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวได้อีกด้วย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือผู้ไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ เป็นต้น

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เกร็ดวิทย์

 

ที่มารูปภาพ:

[1] Line Official Account หมอพร้อม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] 2564./ Line Official Account หมอพร้อม./ สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564./ เข้าถึงได้จาก: Line Official Account หมอพร้อม

เรียบเรียง: ศิญากาญจน์ โฉมงาม
                     วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน