วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากประเทศรัสเซีย

วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากประเทศรัสเซีย

03-12-2021
วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากประเทศรัสเซีย

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-says-russia-agrees-to-supply-sputnik-v-covid-19-vaccine

 

    วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ (Sputnik V) หรือ Gam-COVID-Vac เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ พัฒนาโดยสถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยา (Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology) ประเทศรัสเซีย

    วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ ผลิตโดยใช้อะดีโนไวรัส (Adenovirus) 2 สายพันธุ์ ได้แก่ อะดีโนไวรัสสายพันธุ์ 26 (Ad26) ซึ่งก่อให้เกิดโรคในลิงชิมแปนซี และอะดีโนไวรัสสายพันธุ์ 5 (Ad5) ที่ไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์เป็นตัวนำสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน (Viral Vector vaccine) ต่างกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของบริษัทแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ที่แม้จะใช้วิธีผลิตแบบเดียวกันแต่ใช้อะดีโนไวรัสสายพันธุ์ 26 เป็นตัวนำเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้น

      วารสารวิทยาศาสตร์เดอะแลนเซ็ท (The Lancet) เผยแพร่ผลการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ เฟส 3 (Phase 3 clinical trials) โดยทดลองสุ่มให้วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ ในอาสาสมัครอายุ 18-60 ปี จำนวน 16,501 คน พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ 91.5% และมีอาสาสมัครจำนวน 7,485 คน มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงหลังรับวัคซีน ทั้งนี้วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เฉพาะในผู้ที่อายุ 18-60 ปี และถูกจับตามองในฐานะเครื่องมือทางการฑูตที่สำคัญของประเทศรัสเซีย

 

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของแหล่งข้อมูล:
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900234-8 [1 มิถุนายน 2564]
Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900191-4 [1 มิถุนายน 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน