ส่งไฟล์รูปภาพในแอปพลิเคชันไลน์ยังไงให้ชัดเป๊ะ

ส่งไฟล์รูปภาพในแอปพลิเคชันไลน์ยังไงให้ชัดเป๊ะ

21-11-2021
ส่งไฟล์รูปภาพในแอปพลิเคชันไลน์ยังไงให้ชัดเป๊ะ

หลายครั้งที่เราส่งไฟล์รูปภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แล้วรูปที่บันทึกมามีคุณภาพไฟล์ที่ต่ำหรือถูกบีบอัดขนาดไฟล์ลง หากต้องการความละเอียดของไฟล์ภาพสูง ตั้งค่าในแอปพลิเคชันไลน์ดังนี้

  • เข้าแอปพลิเคชันไลน์
  • ไปยัง ตั้งค่า > รูป & วีดีโอ
  • กด คุณภาพรูปที่ส่ง
  • เลือก ความละเอียดสูง เป็นอันเสร็จ

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] ส่งไฟล์รูปภาพ [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 24 มี.ค. 2564) เข้าได้ https://www.techhub.in.th/how-to-sent-pic-high-quality/fbclid=IwAR37IoN4lONNsEGZ9QI0AlMZt7UtFTsjjBlYk5W7dkcVcBIe7Ux3Q78j-1g

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ฐิติ สิริธนากร
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน