แมวน้ำ สิงโตทะเล และวอลรัส

แมวน้ำ สิงโตทะเล และวอลรัส

03-12-2021
แมวน้ำ สิงโตทะเล และวอลรัส

แมวน้ำ สิงโตทะเล และวอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอ้วนกลม ที่ทำให้คนที่พบเห็นต้องเกิดอาการสับสนว่าสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้ ต่างกันอย่างไร?

สัตว์ทั้งสามถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหญ่สัตว์ตีนครีบด้วยกัน คือ วงศ์ Pinnipedia จึงไม่ค่อยน่าแปลกใจว่าเจ้าสามตัวนี้มีบางอย่างที่คล้ายกัน ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยน้ำนมทางทะเล มีรูปร่างที่อ้วนท้วมสมบูรณ์ มีหนวดยาวเพื่อใช้ในการจับการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ และเท้าที่มีลักษณะเหมือนครีบจำนวน 4 ครีบ ใช้

สำหรับเดินหรือว่ายน้ำ ออกลูกเป็นตัว เป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง อาหารโปรดของเจ้าพวกนี้คือหอย ปู กุ้ง และปลาทะเล

แต่ถึงแม้ว่าสัตว์ทั้งสามชนิดนี้จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน แต่ถ้าสังเกตดี ๆ สัตว์ทั้งสามจะมีลักษณะที่ต่างกันจนสามารถแยกได้อีก 3 วงศ์ย่อย ได้แก่

วงศ์ย่อย Phocidae (แมวน้ำแท้) Otariidae (แมวน้ำมีหูหรือสิงโทะเล) และ Odobenidae (วอลรัส) โดยถ้าเราสังเกตแมวน้ำแท้กับสิงโตทะเลดี ๆ จะพบว่า

มีความต่างกันที่ใบหู โดยแมวน้ำแท้นั้นจะไม่มีใบหู มีเพียงรูหูเล็ก ๆ ไว้สำหรับฟังเสียงเท่านั้น มีครีบหน้าสั้น แถมเวลาเคลื่อนที่บนบกก็เชื่องช้ากว่าสิงโตทะเล

อีกด้วย ส่วนสิงโตทะเล จะมีใบหู มีครีบหน้ายาว มีครีบหางที่แยกเป็นสองครีบชัดเจน สามารถเคลื่อนที่บนบกได้คล่องแคล่วกว่าแมวน้ำแท้นั่นเอง

เกร็ดวิทย์

หรือถ้าใครสับสนระหว่างสิงโตทะเลกับวอลรัส เพราะคุ้นชินกับการที่สิงโตต้องมีเขี้ยว จนไปเรียกวอลรัสว่าสิงโตทะเลล่ะก็ ต้องทำความเข้าใจกันใหม่เลยล่ะ

เพราะแท้จริงแล้ว วอลรัสต่างหากที่มีเขี้ยวหรืองายาวงอกออกมาจากริมฝีปากบนคล้ายกับงาของช้างทั้งเพศผู้และเพสเมีย ใช้ในการหาอาหารและป้องกันตัว

นอกจากนี้วอลรัสก็ไม่มีใบหูเช่นเดียวกันกับแมวน้ำอีกด้วย

เกร็ดวิทย์

หากใครยังสับสนอยู่ ก็สามารถจำแบบสั้น ๆ ได้เลยว่า แมวน้ำไม่มีใบหูมีแต่รูหู สิงโตทะเลมีใบหูแต่ไม่มีงา วอลรัสมีงาแต่ไม่มีใบหู เพียงเท่านี้เราก็สามารถแยกได้แล้วล่ะว่า...ใครเป็นใคร

 

ผู้เขียน: ยุวดี ปานคง

ที่มารูปภาพ:

https://www.voathai.com/a/seals-off-shore-windfarms-tk/1972495.html

https://animal.catdumb.com/sea-lion-sleep-on-bench-700

https://www.flagfrog.com/walrus-mom-ship/

ที่มาของแหล่งข้อมูล:

http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5017

https://www.blockdit.com/posts/5d995701ca57440d9454552e

https://sites.google.com/site/sealbyvmkku/xnukrm-withan-taxonomy

ข่าวสารที่่คล้ายกัน