รู้หรือไม่? มนุษย์ก็มี "วงปี" เหมือนกับต้นไม้ เคลือบอยู่ในรากฟัน

รู้หรือไม่? มนุษย์ก็มี "วงปี" เหมือนกับต้นไม้ เคลือบอยู่ในรากฟัน

03-12-2021
รู้หรือไม่? มนุษย์ก็มี "วงปี" เหมือนกับต้นไม้ เคลือบอยู่ในรากฟัน

“วงปี” ของต้นไม้สามารถบ่งบอกอายุ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ในอดีตของสถานที่ที่ต้นไม้เจริญเติบโตได้ แต่มนุษย์อย่างเรา ๆ จะมีอะไรบ่งบอกได้หรือไม่ ว่ามีช่วงชีวิตใดที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบ้าง

ล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย ดร. เปาลา เซอร์ริโต ค้นพบว่ามนุษย์ก็มีเครื่องมือที่สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเอาไว้ได้ ใครจะเชื่อว่าเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือฟันของเราเอง ซึ่งภายในเคลือบรากฟัน (cementum) ของเรานั้นจะมีชั้นเนื้อเยื่อแข็งที่เรียงซ้อนกันตามกาลเวลาเช่นเดียวกับวงปีของต้นไม้ ที่สามารถงอกและเติบโตได้ตลอดชีวิตของคนเรา และ “วงปี” ของเคลือบรากฟันนี้เองที่เป็นเครื่องมือบ่งบอกเหตุการณ์สำคัญของอดีตในช่วงชีวิตมนุษย์
โดยทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างฟัน 47 ซี่ ที่มาจากร่างชาวแอฟริกันทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 25 – 69 ปีในขณะที่เสียชีวิต ซึ่งได้มีการบันทึกประวัติไว้จำนวน 15 คน พบว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญทางกายภาพเกิดขึ้น เช่น การคลอดบุตร การให้นมบุตร รวมไปถึงเหตุการณ์รุนแรง การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง ชั้นของเคลือบรากฟันในช่วงเวลานั้นก็จะมีลักษณะที่บางลงกว่าปกติด้วยทำให้ยืนยันได้ว่าฟันไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระดูกที่ตายแล้ว หรือเป็นเพียงอวัยวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่มนุษย์จะใช้เพียงแค่บดเคี้ยวอาหารเท่านั้น แต่ฟันมีการปรับตัวและตอบสนองต่อกระบวนการทางกายภาพของร่างกายเราได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม “วงปี” ในชั้นเคลือบรากฟันนี้จะสามารถบันทึกเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ที่สำคัญ หรือการเจ็บป่วยเรื้อรังที่กินเวลานาน ๆ ได้เพียงเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ทั่วไป ที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอได้ 

 

ผู้เขียน: ศรสวรรค์ วงศ์สัญญา

ที่มาของข่าว: https://www.bbc.com/thai/features-52046549

ข่าวสารที่่คล้ายกัน