มารู้จัก AQI กันเถอะ

มารู้จัก AQI กันเถอะ

03-12-2021
มารู้จัก AQI กันเถอะ

ในช่วงที่มลพิษทางอากาศมากมายจนกระทบกับสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน มีแอปพลิเคชันที่รายงานคุณภาพอากาศได้อย่างแม่นยำ โดยวัดคุณภาพอากาศที่สามารถแสดงผลความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ณ ปัจจุบัน ว่าอยู่ในระดับใด และประมวลผลกระทบมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพได้โดย ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Index (AQI) ค่าดัชนีคุณภาพอากาศนี้จะบ่งบอกถึงค่าแก๊สต่างๆ ค่าฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในแต่ละพื้นที่

 

ที่มารูปภาพ:
[1] https://thaiappupdate.com/2018/12/12793/

ข้อมูลอ้างอิง:
[1] แนะนำแอปเช็กคุณภาพอากาศ (AQI) ทั้งแบบเน้นข้อมูล สวย แปลกใหม่ , https://thaiappupdate.com/2018/12/12793/ เข้าถึงเมื่อ (8 มกราคม 2563)
[2] สุขภาพดีเริ่มจากอากาศที่สะอาด, https://iqualityair.com/ เข้าถึงเมื่อ (8 มกราคม 2563)

เขียนโดย: ยงยุทธ แก้วจำรัส นักวิชาการ กองวิชาการ
ตรวจทาน: สมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการ 6
                       วรพรรณ สธนพงศ์ นักวิชาการ 8
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน