รู้หรือไม่ธาตุใดที่มีมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์

รู้หรือไม่ธาตุใดที่มีมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์

03-12-2021
รู้หรือไม่ธาตุใดที่มีมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์

    ร่างกายของมนุษย์มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งกลไกการทำงานเหล่านี้ต้องอาศัยธาตุอื่น ๆ อีกมากมาย ในปริมาณที่ต่างกันไปเพื่อควบคุมให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ และธาตุที่มีปริมาณที่สุดในร่างกายก็คือ ออกซิเจน (Oxygen, O) ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 65% โดยมวลของร่างกาย หรือเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัว เนื่องจากออกซิเจนมีการหมุนเวียนอยู่ในร่างกายในรูปของน้ำประมาณ 60% ของร่างกาย ขณะที่บางส่วนก็อยู่ในกระบวนการเมทาบอลิซึมซึ่งไม่สามารถวัดค่าได้ นอกจากนี้ บางส่วนยังพบในปอดด้วย จากการหายใจเข้าซึ่งมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20% ของอากาศที่หายใจเข้าไปทั้งหมด โดยเป็นกุญแจสำคัญในการหายใจระดับเซลล์ที่ร่างกายจะนำไปใช้ที่ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ภายในเซลล์ เพื่อสร้างพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

 

ที่มาข้อมูล
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67386/-blo-scibio-sci-

ภาพจาก  shutterstock

เรียบเรียงโดย นายชนินทร์ สาริกภูติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน