เรื่อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง

เรื่อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง

02-12-2021
เรื่อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง……ประเพณีลอยกระทง  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปีไทย  ซึ่งเป็นค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงในฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสูงขึ้น  ทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและลดลงต่ำอย่างมากในช่วงวัน  ซึ่งเกิดจากการที่ดวงจันทร์  โลกและดวงอาทิตย์  อยู่ในแนวเส้นตรง  และมีแรงดึงดูดจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เสริมกัน ทำให้น้ำทะเลของโลกด้านที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์เกิดน้ำขึ้นและด้านที่อยู่ตรงกันข้ามเกิดน้ำขึ้นเช่นกันแต่มีระดับน้อยกว่า  โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงขึ้น 15 ค่ำและแรม 15 ค่ำ  ซึ่งเรียกกันว่า “น้ำเกิด”

ส่วนช่วงขึ้น 8 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ  ดวงจันทร์จะทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ เป็นช่วงเวลาที่มีระดับน้ำขึ้นลงน้อยสุด ซึ่งเรียกกันว่า “น้ำตาย”

ตามปกติช่วงเวลาระหว่างน้ำขึ้น/น้ำลง จะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 12 นาที ทำให้ระยะเวลาตั้งแต่น้ำขึ้นครั้งแรกจนถึงครั้งถัดไป ห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง 25 นาที

ผู้เขียน นายอนุวัตร  เขียวพิลาภ

 

ที่มาข้อมูล

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68024/-blo-sciear-sci-
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/96-oceantides
http://www.inquiringmind.in.th/archives/1777                                                                                                                          http://secondsci.ipst.ac.th/?p=703

ข่าวสารที่่คล้ายกัน