อุณหภูมิจากฟ้าผ่า สูงกว่า อุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ถึง 5 เท่า

อุณหภูมิจากฟ้าผ่า สูงกว่า อุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ถึง 5 เท่า

18-11-2021
อุณหภูมิจากฟ้าผ่า สูงกว่า อุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ถึง 5 เท่า

   เป็นความจริงที่ ดวงอาทิตย์คือเทพเจ้าแห่งความร้อนที่ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงได้ แต่ความเชื่อนี้อาจต้องสั่นคลอนเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างฟ้าผ่า ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 29,726 องศาเซลเซียสซึ่งหากเทียบกับอุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่ 5,726 องศาเซลเซียส แล้ว พบว่าอุณหภูมิจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าสูงกว่าถึง 5 เท่า

     ศาสตาจารย์โรเบิร์ต เอช ฮอซเวิร์ท (Robert H. Holzworth) แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน อธิบายปรากฎการณ์ฟ้าผ่าว่า พลังงานต่อวินาทีของฟ้าผ่านั้นมีค่าที่สูงมากในระยะเวลาที่สั้นมาก แค่หนึ่งในสิบของวินาที โดย พลังงานทั้งหมดของฟ้าผ่าอาจไม่ทรงพลังเหมือนกับพระอาทิตย์ แต่ด้วยการถ่ายเทพลังงานจำนวนมหาศาลในเวลาที่สั้นมาก ทำให้ฟ้าผ่ามีพลังงานที่สูงมากในช่วงเวลาสั้นๆ

     อย่างไรก็ตาม การที่จะบอกว่าอุณหภูมิที่เกิดจากฟ้าผ่าร้อนแรงกว่าดวงอาทิตย์ก็คงจะไม่ถูกนัก เพราะลึกลงไปในแก่นใจกลางของดวงอาทิตย์ที่เป็นพลาสมานั้น มีอุณหภูมิสูงถึง 14,999,726 องศาเซลเซียส มากกว่าบริเวณพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิประมาณ 5,726 องศาเซลเซียสเท่านั้น แต่หากเทียบความร้อนในปรากฏการณ์ใดๆ สักปรากฏการณ์หนึ่ง ฟ้าผ่า จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนสูงมากถึงแม้จะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ตาม

เรียบเรียงโดย นายวิศกร พุ่มจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน