Pretentious Heartbeats

Pretentious Heartbeats

15-11-2021
Pretentious Heartbeats

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการตรวจวัดจังหวะการเต้นของหัวใจ ใช้หลักการทำงานผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ โดยฉายแฟลชลงบนนิ้วก้อย แล้วกดปุ่มสตาร์ท แล้วรอการประมวลผลข้อมูลประมาณ 1 นาที จากนั้นผลของอัตราการเต้นของหัวใจจะแสดงทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ในการตรวจวัดแต่ละครั้งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการตรวจวัดครั้งต่อไป ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถระบุการเต้นของหัวใจที่ตรวจพบ โดยเฉพาะภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงสูงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล:
[1] Preventicus Heartbeats app Instructions for use[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 22 มกราคม 2564) เข้าถึงได้จาก: https://www.preventicus.com/pdf/Gebrauchsanweisung_en.pdf
[2] Preventicus: Smart cardiac rhythm management for stroke prevention[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 22 มกราคม 2564) เข้าถึงได้จาก: https://www.healtheuropa.eu/preventicus-smart-cardiac-rhythm-management/92804/

เรียบเรียง: กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน