ทำไมลายนิ้วมือของคนเราจึงไม่เหมือนกัน

ทำไมลายนิ้วมือของคนเราจึงไม่เหมือนกัน

02-12-2021
ทำไมลายนิ้วมือของคนเราจึงไม่เหมือนกัน

ลายนิ้วมือ คือ ลายเส้นนูนที่ปรากฏอยู่บนผิวหนังด้านหน้าของนิ้วมือ ซึ่งแต่ละคนจะมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันก็ตาม และจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตแต่ลายนิ้วมือจะยิ่งขยายชัดขึ้นตามวัยที่เติบโต ลายนิ้วมือจึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของแต่ละบุคคลในการทำธุรกรรม หรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ รวมไปถึงใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพราะนอกจากจะมีความเฉพาะในแต่ละบุคคล ยากต่อการปลอมแปลงแล้ว ยังไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหาย นอกจากจะได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น นิ้ว หรือ มือขาด เป็นต้น

ร่างกายสร้างลายเส้นบนนิ้วมือโดยอาศัยการควบคุมของโครโมโซมมากถึง 7 ตำแหน่ง รวมถึงสิ่งแวดล้อมในขณะที่มารดาตั้งครรภ์ (Prenatal) เช่น ความเครียดของมารดาในช่วงตั้งครรภ์ (Maternal stress) หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น โรคไข้หวัด (Common cold) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อลักษณะลายนิ้วมือที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล จากการศึกษาของเพนโรส (Penrose) โอฮารา (Ohara) โอคาจิมา (Okajima) และบาคเลอร์ (Bakler) พบว่าลายนิ้วมือเริ่มสร้างขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10 ถึง 11 หลังจากที่ไข่ผสมกับสเปิร์ม ซึ่งในช่วงเวลานั้นลายเส้นบนผิวหนังจะปรากฏเป็นครั้งแรกในบริเวณผิวหนังภายนอก (Basal layer of epidermis) เรียกว่า ลายเส้นปฐมภูมิ (Primary ridge) และเจริญเติบโตต่อไปจนกระทั่งสัปดาห์ที่ 14 ซึ่งจะเป็นช่วงที่ต่อมเหงื่อเริ่มเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ (Primary ridge formation creases) หลังจากนั้นลายเส้นทุติยภูมิ (Secondary ridge) จึงเริ่มเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมิ แล้วเจริญต่อเนื่องมาจนถึงประมาณสัปดาห์ที่ 24 ถึง 25

นอกจากนี้หากมือของเราเป็นโรคผิวหนังลอก นิ้วมือฝนกับของหยาบหรือโดนน้ำกรดอ่อน ๆ กัด ลายนิ้วมือของเราจะลบเลือนไปชั่วคราว เมื่อหายเป็นปกติลายนิ้วมือก็จะสร้างขึ้นใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับบางคนที่นิ้วมือเกิดรอยแผลเป็นจากการถูกของมีคมบาด ลายนิ้วมือจะถูกทำลายไปบางส่วนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ลักษณะลายนิ้วมือของมนุษย์จึงนับว่าเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ตัวบุคคลได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะส่วนอื่นในร่างกาย เพราะจะไม่สูญหายตลอดชีวิต

 

ที่มาข้อมูล :
ลายนิ้วมือเกิดขึ้นได้อย่างไร?. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา http://www.dss.go.th/images/st-article/pep_1_2550_palmprint.pdf [17 ตุลาคม 2563]
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลายมือ. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://il.mahidol.ac.th//th/wp-content/uploads/2020/06/ข้อมูลลายนิ้วมือ.pdf [11 พฤศจิกายน 2563]
คำค้น : ลายนิ้วมือ, Fingerprint, การยืนยันตัวตน

ผู้เขียน : นางสาวรวิภา ขำสวัสดิ์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม ผู้อำนวยการกองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน