ไบโอดีเซล:กระแสของน้ำมันปาล์ม

ไบโอดีเซล:กระแสของน้ำมันปาล์ม

03-12-2021
ไบโอดีเซล:กระแสของน้ำมันปาล์ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยสนับสนุนให้มีการพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดีเซล (Diesel Fuel) จากต่างประเทศ และสร้างพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ปัจจุบันสามารถพบน้ำมันไบโอดีเซลผสมดีเซลได้ตามปั๊มน้ำมันทั่วไป เช่น B10 น้ำมันไบโอดีเซลผสมดีเซล ในอัตราส่วน 10:90 และ B20 น้ำมันไบโอดีเซลผสมดีเซล ในอัตราส่วน 20:80 เป็นต้น


น้ำมันไบโอดีเซลผลิตจากไขมันสัตว์ หรือพืชก็ได้ ในประเทศไทยนิยมใช้น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันไบโอดีเซลมีข้อดีคือ สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ ลดการปลดปล่อยมลพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น เขม่า, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์ และช่วยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด ซึ่งประเทศไทยมีกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมากกว่าความต้องการถึง 2 เท่า รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น


แม้จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับน้ำมันดีเซล แต่มีเครื่องยนต์ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อป้องกันความเสียหายผู้ใช้จึงควรตรวจสอบก่อน โดยสามารถตรวจสอบจากประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


ขณะที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น แต่ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ยุโรปได้มีการปรับแก้ “กฎระเบียบพลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (RED) ค.ศ. 2009” จากที่กระตุ้นให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล เป็นลดการใช้น้ำมันไบโอดีเซล โดยตั้งเป้าหมายให้เลิกใช้ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573 และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ แทน เนื่องจากปัญหาการลักลอบทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตซึ่งมากกว่าน้ำมันจากปิโตรเลียมถึง 3 เท่า นับกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพื่อกำหนดแนวทางการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศไทยต่อไป

 

ที่มาข้อมูล 

http://www.cpiagrotech.com/knowledge-020/
http://www.cpiagrotech.com/knowledge-101/
https://sites.google.com/site/biodeselwr/home/4-khxdi-laea-khx-seiy-khxng-bi-xo-disel
http://bit.ly/2Edpgh5
https://globthailand.com/eu_0012/

ผู้เขียน: เพชรกวินท์ เนื่องสมศรี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน