สูงวัยแล้วเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงหรือไม่

สูงวัยแล้วเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงหรือไม่

03-12-2021
สูงวัยแล้วเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงหรือไม่

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกับผู้สูงอายุทุกคน เพราะโรคนี้ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมตามธรรมชาติของผู้สูงอายุ แต่เกิดจากการสะสมโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid) ซึ่งโปรตีนชนิดนี้เมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง รวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ

ที่มาข้อมูล  :
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/september-2018/alzheimer-disease
http://www.bangkokhealth.com/index.php/health/health-system/brain/2221-2012-10-22-03-34-13.html


เรียบเรียงโดย
นางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน