พิมพ์เอกสารด้วยเสียงใน Google Docs

พิมพ์เอกสารด้วยเสียงใน Google Docs

02-12-2021
พิมพ์เอกสารด้วยเสียงใน Google Docs

Google Docs เป็นหนึ่งในการให้บริการของ Google ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์และจัดการเอกสารได้ Google Docs ยังรองรับการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงหรือ Voice typing อีกด้วย เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีไมโครโฟนเชื่อมต่ออยู่เท่านั้นเอง

ขั้นตอนที่ 1 เปิด www.google.com ทำการ Sign in Google Account เลือกเมนู Google Apps > เอกสาร

เกร็ดวิทย์

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเพิ่มเอกสารใหม่

เกร็ดวิทย์

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู เครื่องมือ > พิมพ์ด้วยเสียง

เกร็ดวิทย์

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูภาษาไทย

เกร็ดวิทย์

เท่านี้เราก็สามารถใช้ไมโครโฟนในการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงได้แล้ว

 

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
                      วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน