LOMO กล้องเด็กแนว อดีตกล้องสายลับ

LOMO กล้องเด็กแนว อดีตกล้องสายลับ

04-11-2021
 LOMO กล้องเด็กแนว อดีตกล้องสายลับ

     ถ่ายเลย ไม่ต้องคิด สโลแกนของกล้องถ่ายภาพ สีสันฉูดฉาด มุมภาพแปลกตา กล้อง LOMO มีต้นแบบมาจากล้องถ่ายภาพ คอมแพคท์ รุ่น Cosina CX-2 ของญี่ปุ่น ในช่วงสงครามเย็น รัสเซีย สั่งให้ องค์กร Leningrad Optical-Machanical Organization (LOMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนกองทัพรัสเซีย ผลิตกล้อง เพื่อแจกจ่ายให้พลเมืองรัสเซียทุกคนใช้เป็นเครื่องมือบันทึกเหตุการณ์ชีวิตชาวรัสเซียและบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น

     Michail Aronowitsch Radionov อดีตสายลับรัสเซีย ได้ประดิษฐ์กล้อง LOMO ตัวแรกสำเร็จ คือ Lomo Kompakt Automat LC-A เป็นกล้องอัติโนมัติแบบ 35 มม. ใช้เลนส์มาตรฐาน Minitar-1 ระยะทำการ 32mm ค่า F กว้างสุดที่ 2.8 ระยะ Minimum focus อยู่ที่ 80 เซนติเมตร เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1984 จำนวน 1,100 กล้อง และมีแผนการผลิตจำหน่าย 1,100 กล้องในทุกๆเดือน ซึ่งจำหน่ายในประเทศรัสเซียเท่านั้น หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า กล้องถ่ายภาพแนวศิลปะ จะมีอดีตลับเป็นกล้องสายลับ

     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลเข้ามาเป็นตัวเลือกที่ทันสมัย ใช้งานง่าย พกพาสะดวก แต่กล้อง LOMO ก็ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและช่างภาพมืออาชีพ ยังคงเป็นกล้องฟิล์มที่ใช้งานในทุกวันนี้

 

 

ที่มารูปภาพ:

[1]https://www.lomography.com/magazine/92695-the-lomo-lc-a-s-father-the-cosina-cx-2

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1]https://www.siamklongfilm.com/products/lc-a-lomo-1

ข่าวสารที่่คล้ายกัน