หอยจำศีล (hibernation)

หอยจำศีล (hibernation)

01-12-2021

หอยสามารถจำศีลได้ทุกช่วงอายุ การจำศีลส่วนใหญ่จะพบในช่วงฤดูร้อน หรืออาจเรียกว่า “การจำศีลชั่วคราว” การจำศีลชั่วคราวในธรรมชาติจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงและความชื้นต่ำ หอยทากบกแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการจำศีลที่แตกต่างกันไป ได้แก่

  • หอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก มักจะฝังตัวอยู่ใต้ดิน ใต้กองใบไม้ ก้อนหิน หรือซ่อนตามโพรงไม้และปิดปากเปลือกให้แน่นด้วยฝาปิดเปลือก
  • หอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือก จะสร้างแผ่นหินปูนหรือชั้นเมือกหนา ออกมาปิดปากเปลือกเอาไว้ และยังหลบอยู่ตามซอกหิน
  • หอยทากลดเปลือก จะหดตัวเข้าไปในเปลือกแล้วสร้างแผ่นหินปูนมาห่อหุ้มลำตัวเอาไว้ และยังช่วยในการยึดตัวหอยให้ติดแน่นกับโพรงไม้หรือซอกหิน
  • หอยทากต้นไม้จะไม่สร้างแผ่นหินปูนมาปิดปากเปลือก แต่จะทาบปากเปลือกกับโพรงในต้นไม้ ใต้เปลือกไม้ หรือลำต้นด้วยเมือกเหนียวและแน่นมาก

ข่าวสารที่่คล้ายกัน