Home isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอแอดมิดโรงพยาบาล

Home isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอแอดมิดโรงพยาบาล

01-12-2021
Home isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอแอดมิดโรงพยาบาล

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทำให้อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานเชิงรุกรักษาผู้ป่วย “การแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)” เป็นแนวทางหนึ่งที่ให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรง หรือ กลุ่มสีเขียว รักษาตัวที่บ้าน แนวทางนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาล โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์การการแยกกักตัวที่บ้าน คือ

1. เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ (Asymptomatic case)
2. อายุไม่เกิน 60 ปี
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
5. ไม่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม)
6. ไม่มีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
7. ผู้ป่วยยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

ทั้งนี้สถานพยาบาลจะประเมินอาการของผู้ติดเชื้อตามดุลยพินิจของแพทย์ ก่อนจะลงทะเบียน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวกับผู้ติดเชื้อ มีระบบติดตามและประเมินอาการ โดยจะมีปรอทวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดส่งไปให้กับผู้ป่วย ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยตนเองที่บ้าน มีอาหาร 3 มื้อส่งให้ผู้ป่วย รวมถึงมีช่องทางสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการทุกวัน ผ่านระบบวิดีโอคอล (Video call) หรือ เทเลคอนเฟอเรนซ์ (Teleconference) วันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีระบบรับ-ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้นอีกด้วย โดยระหว่างที่แยกกักรักษาตัวที่บ้าน ผู้ป่วยควรปฏิบัติ ดังนี้

1. งดการออกจากบ้านและไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้าน
2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย
3. หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
4. หากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ควรนำมือมาปิดปากและไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออก
5. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย และควรปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำและหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) เช่น ไฮเตอร์ คลอรอกซ์ ที่ความเข้มข้น 5 % (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน) หรือ 0.5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)
6. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 % ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือหยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น
7. แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วนน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
8. งดการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
9. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอก
10. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด จากนั้นให้ทำความสะอาดมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ 70 % ทันที
ในช่วงที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้านหากมีไข้สามารถรับประทานยาลดไข้หรือยารักษาตามอาการ ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรได้ ควรดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย รวมถึงรับประทานผักและผลไม้ให้พอเพียง พยายามนอนพักผ่อนในห้องที่อากาศมีอากาศถ่ายเทสะดวก หากมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น มีไข้สูง แน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ให้รีบไปพบแพทย์หรือติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ทันที โดยควรเรียกให้รถของโรงพยาบาลไปรับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ หรือหากต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง หรือหากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วย ให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การแยกกักตัวที่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้

เรียบเรียงโดย: ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สพว. อพวช.

ที่มาข้อมูล :
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640702093509AM_home%20isolation_n_01072021_V2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf [14 กรกฎาคม 2564]
คำแนะนำสำหรับการแยกโรคผู้ป่วย ณ ที่พักอาศัย (HOME ISOLATION). [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา https://www.paolohospital.com/th-TH/chokchai4/Article/Details/Uncategorized/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2-(Home-isolation)- [14 กรกฎาคม 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน