ไขข้อข้องใจ ทำไมบางคนไม่ชอบผักชี

ไขข้อข้องใจ ทำไมบางคนไม่ชอบผักชี

02-12-2021
ไขข้อข้องใจ ทำไมบางคนไม่ชอบผักชี

ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์
           กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.          https://www.tastecooking.com/lets-talk-about-cilantro-hatred/

 

ใครไม่ชอบผักชียกมือขึ้น

แม้จะรู้ว่าผักชีไม่ได้มีดีแค่ใช้ตกแต่งอาหาร เพราะผักชีมีประโยชน์ ทั้งช่วยลดอาการไอ และแก้หวัด แก้อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน บรรเทาอาการอาหารเป็นพิษ และลดระดับน้ำตาลในเลือด ถึงกระนั้น ก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ชอบผักชี ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามไขข้อข้องใจนี้ จนพบว่าการไม่ชอบผักชีมีสาเหตุมาจากสารพันธุกรรมที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์

ในปี ค.ศ. 2012 นักพันธุศาสตร์ได้ศึกษายีน (Gene) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบผักชี พบว่ามีลำดับของเบสตำแหน่งหนึ่งบนสาย DNA ที่ผิดปกติ และส่งผลต่อการแสดงออกลักษณะทางกายภาพ (Single-Nucleotide Polymorphism; SNP) โดยตำแหน่งที่มีความผิดปกตินั้นเกี่ยวข้องกับการรับกลิ่น (Olfactory receptor gene) ที่มีชื่อว่า OR6A2 ซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 11 ทำหน้าที่ควบคุมการรับกลิ่นที่จำเพาะต่อสารอัลดีไฮด์หลายชนิดในผักชี ส่งผลให้บางคนรู้สึกว่าผักชีมีกลิ่น และรสเหมือนตัวเรือด (Bedbug หรือในภาษากรีกคือ Coriander) สิ่งสกปรก และสบู่

มีการสำรวจพบว่าประชากรในเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ยุโรป และแอฟริกาที่ไม่ชอบผักชี มีความผิดปกติของยีน OR6A2 ดังนั้นใครที่ไม่ชอบผักชีก็ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่น ๆ เพราะว่ายังมีเพื่อนที่มีลักษณะพิเศษนี้อีกหลายคนอยู่ทั่วโลกเหมือนกับเรา

เกร็ดวิทย์

ภาพ โครโมโซมร่างกายของมนุษย์เพศชายทั้ง 23 คู่ (22 คู่ ลักษณะของร่างกาย และ 1 คู่ (XY) ควบคุมลักษณะเพศ )
โดยคู่ที่ 11 จะมียีนที่เกี่ยวกับการรับกลิ่น OR6A2
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/human-chromosome

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference):
https://themomentum.co/kitchenpedia-coriander-102/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/336/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/
https://www.tastecooking.com/lets-talk-about-cilantro-hatred/
https://www.researchgate.net/publication/257883483_A_genetic_variant_near_olfactory_receptor_genes_influences_cilantro_preference
https://www.huffpost.com/entry/is-hating-cilantro-geneti_b_9563716
เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
คำค้น (Tags): ผักชี, เกลียดผักชี, OR6A

ข่าวสารที่่คล้ายกัน