ฮัดเช้ย!!!!

ฮัดเช้ย!!!!

02-12-2021
ฮัดเช้ย!!!!

รู้หรือไม่??

         ฮัดเช้ย!!!! จมูกมีหน้าที่กรองอากาศที่เราหายใจเข้าไป เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมผ่านเข้ามาในจมูกของเราจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อเมือก (mucous membrane) ในจมูก ทำให้จามออกมาโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เราจามจะมีฝอยละอองน้ำลายขนาดใหญ่ (droplet) ฟุ้งกระจายออกมาถึง 100,000 หยด ด้วยอัตราเร็ว 152 ฟุตต่อวินาที (46เมตรต่อวินาที) โดยฝอยละอองขนาดใหญ่นี้สามารถลอยไปไกลได้ถึง 1 เมตร  ซึ่งโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้ทางฝอยละออง ดังนั้นหากเราต้องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่มากับฝอยละอองดังกล่าว เราควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากกว่า 1 เมตร ร่วมกับการล้างมือด้วยสบู่และสวมหน้ากากอนามัย

เกร็ดวิทย์

 

ผู้เรียบเรียง: นายยุทธพงษ์ รัศมี

ที่มาของภาพ: https://today.line.mehttps://www.thairath.co.th/content/580493

ที่มาของแหล่งข้อมูล: 

https://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/Nosocomial%20infection%20%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%A3.pdf

https://tmc.or.th/pdf/Covid-19-MD-AmornUpdate.pdftmc.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน