เครื่องวัดอุณหภูมิ...มีที่มาอย่างไรกันนะ

เครื่องวัดอุณหภูมิ...มีที่มาอย่างไรกันนะ

03-12-2021
เครื่องวัดอุณหภูมิ...มีที่มาอย่างไรกันนะ

ในช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด – 19 การคัดกรองผู้ป่วยมีความสำคัญมาก ที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อออกไป โดยอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการคัดกรอง ก็คงจะหนีไม่พ้น “เครื่องวัดอุณหภูมิ”หรือที่บางคนมักจะเรียกติดปากว่าที่วัดไข้ ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นอยู่มากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบปรอทแก้วธรรมดา หรือแบบอินฟาเรด แต่รู้หรือไม่ว่าก่อนที่จะมาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น แรกเริ่มเจ้าเครื่องวัดอุณหภูมินี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้วัดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัตถุ 2 ชิ้นโดยยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการวัดไข้หรือทางการแพทย์แต่อย่างใด ส่วนการวัดค่าก็จะอาศัยหลักการความหนาแน่นของน้ำ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเป็นตัววัดซึ่งต่างจากเครื่องวัดอุณหภูมิในยุคต่อมาของแดเนียล กาเบรียล ฟาเรนไฮต์ นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้ประดิษฐ์และนำเอาปรอทมาบรรจุไว้ในเครื่องวัดอุณหภูมิโดยจะวัดค่าจากการขยายตัว-หดตัวของปรอทเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปแทน ซึ่งในเวลาต่อมามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้นำเอาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบที่ฟาเรนไฮต์ประดิษฐ์ขึ้นนี้มาใช้และพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิมากมายหลายแบบอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

 

ผู้เขียน:

สมฤทัย ลอยมา

ภาพถ่ายโดย

สมฤทัย ลอยมา

แหล่งที่มาของข้อมูล:

https://www.facebook.com/ardwarong/posts/1542764542511385/
http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science3_1/page2.php

แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.thoughtco.com/the-history-of-the-thermometer-1992525

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7149-2017-06-04-09-09-18

https://www.greelane.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/the-history-of-the-thermometer-1992525/
http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=4&limit=1&limitstart=1

ข่าวสารที่่คล้ายกัน