เจลล้างมือ ช่วยให้มือของเราสะอาดปราศจากโรคได้อย่างไร

เจลล้างมือ ช่วยให้มือของเราสะอาดปราศจากโรคได้อย่างไร

03-12-2021
เจลล้างมือ ช่วยให้มือของเราสะอาดปราศจากโรคได้อย่างไร

ช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งกำเนิดที่ประเทศจีน มีชื่อว่า โควิด-19 (COVID-19) กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ เจลล้างมือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ถูกนำพกติดตัวเอาไว้เพื่อใช้ทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับสิ่งของต่างๆ หรือหยิบอาหารเข้าปาก ทำให้เราสามารถทำความสะอาดมือได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างออก
เจลล้างมือมีส่วนผสมสำคัญที่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค คือ เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) โดยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70 % เหมาะสมสำหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แต่สำหรับแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป เช่น แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 95 % แอลกอฮอล์จะระเหยได้เร็ว ทำให้ฆ่าจุลินทรีย์ไม่ได้ทั้งหมด เมื่อเราใช้เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลล้างมือจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เนื่องจากแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติทำให้โปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เสียสภาพ และยังทำให้เกิดการดึงน้ำออกจากเซลล์ ด้วยวิธีออสโมซิส (Osmosis) ทำให้สมดุลของน้ำในเซลล์เปลี่ยนแปลงไป เซลล์จึงเกิดสภาวะขาดน้ำและเหี่ยวลง นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนภายในเซลล์ ทำให้โปรตีนภายในเซลล์เสียสภาพ รวมถึงรบกวนกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ภายในเซลล์ ส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่บนมือของเราตายในที่สุด

 

 

ภาพจาก : https://www.shutterstock.com/th/image-photo/hand-apply-alcohol-gel-clear-plastic-1163191816 (รหัสภาพถ่ายสต็อก : 1163191816)
ที่มาข้อมูล :
ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ. [ออนไลน์]. 2015, แหล่งที่มา : http://e-library.dmsc.moph.go.th/ebooks/files/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf [20 กุมภาพันธ์ 2563]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/482/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882019-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
คำค้น : แอลกอฮอล์, เจลล้างมือ, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่, COVID-19
ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน