คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer) ทางเลือกที่คุ้มราคา

คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer) ทางเลือกที่คุ้มราคา

07-11-2021
คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer) ทางเลือกที่คุ้มราคา

คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer) คือ คอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์อยู่ในแผงวงจรเดียว เช่น ช่องเสียบอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำหลักและพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โดยส่วนใหญ่จะมีราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป แต่ฟังก์ชั่นในการทำงานและความเร็วในการประมวลผนั้นจะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อปทั่วไป
คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว มีขนาดเล็กบางรุ่นมีขนาดเท่าบัตรเครดิตเท่านั้น มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนน้อย ใช้ไฟเลี้ยงน้อยทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น แต่เราสามารถนำไปใช้งานได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ เช่น การนำไปใช้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแล็บท็อป นำไปสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีชุดควบคุมขนาดเล็ก นำไปเป็นศูนย์กลางของข้อมูล (sever) และสามารถนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้ระบบควบคุมขนาดเล็กได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มีผู้นำคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวบางยี่ห้อ ไปใช้ทดแทนบอร์ดของคอมพิวเตอร์แล็บท็อปรุ่นเก่าโดยใช้การดัดแปลงอุปกรณ์ของแล็บท็อป ส่วนของจอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์มาต่อใช้งาน ทำให้เหมือนกับแล็บท็อปเครื่องนั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และยังมีผู้นำไปใช้เป็นชุดสถานีตรวจสภาพอากาศโดยใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศหรือประมาณน้ำ

สำหรับคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวนี้มีข้อจำกัดคือความเร็วในการประมวลผลเพราะมีความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่ประมาณ 1.5-2 GHz และมีหน่วยความจำ (RAM) ประมาณ 4GB เนื่องจากไม่สามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มได้จึงมีความเร็วสูงสุดเท่าที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นเท่านั้น ขอจำกัดอีกอย่างคือ พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ส่วนใหญ่จะรองรับเพียง Mini-HDMI ถ้าหากต้องการใช้งานพอร์ตแบบอื่น เช่น VGA ,DVI หรือแม้แต่ HDMI ปกติ ก็จะต้องมีการใช้หัวแปลงพอร์ตมาช่วย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์แปลงเพิ่ม
 

 

ที่มารูปภาพ:
https://kamarada.github.io/en/2019/09/29/getting-started-on-raspberry-pi-with-noobs-and-raspbian/#.XqZXlykzbIU

ที่มาของแหล่งข้อมูล:
[1] Introduction to Single Board Computing[Internet]2013. (Retrieved April 11 2020 ) from: http://maxembedded.com/2013/07/introduction-to-single-board-computing/#SBC-What 
[2] What’s a single board computer and Which one is right for me?[Internet]2018. (Retrieved April 11 2020 ) from: https://www.circuito.io/blog/single-board-computer/ 
[3] Single Board Computer(SBC)[Internet]2019. (Retrieved April 11 2020 ) from: https://www.techopedia.com/definition/9266/single-board-computer-sbc 
[4] Raspberry Pi 4 Laptop[Internet]2019. (Retrieved April 20 2020 ) from: https://www.hackster.io/lennart-hennigs/raspberry-pi-4-laptop-082dd1


เขียนโดย: เรวัตร เปรมศรี นักวิชาการ กองนิทรรศการ 
ตรวจทาน: ชัชวาลย์ ไชยสาร นักวิชาการ กองนิทรรศการ 
               ราตรี ใจดี พนักงานบริหาร กองนิทรรศการ
               วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ กองวิชาการ
               วชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน