จิตรกรแห่งหาดทราย

จิตรกรแห่งหาดทราย

03-12-2021
จิตรกรแห่งหาดทราย

เวลาที่เราไปเที่ยวทะเลเคยสังเกตกันไหมคะ ว่าก้อนเม็ดทรายกลม ๆ เล็ก ๆ ที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามบนชายหาดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? แท้ที่จริงแล้วผู้ที่สร้างก้อนเม็ดทราย
เหล่านั้นคือ “ปูปั้นทราย” (Sand-Bubbler Crab)

ปูปั้นทรายถูกจัดเป็นปูขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มที่มีความกว้างของกระดองเฉลี่ยประมาณ 1 เซนติเมตร กระดองกลมโค้งนูน มีขาเรียวยาว และมีก้ามที่โค้งงอ
นักอนุกรมวิธานได้จัดจำแนกปูปั้นทรายอยู่ในวงศ์ Dotillidae ซึ่งเป็นปูที่อยู่คนละวงศ์กับปูลม (Ocypodidae)

เมื่อถึงเวลาน้ำลงปูปั้นทรายจะออกจากรูและเคลื่อนที่พร้อมกับกินอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ก้ามโค้งงอตักทรายเข้าปาก ปูจะคัดเลือกกินเฉพาะอินทรีย์สารที่อยู่ในทรายเท่านั้น
แล้วคายเม็ดทรายกลม ๆ ออกมาทางปากและเขี่ยไปไว้ข้างหลังอย่างมีระเบียบ จากนั้นก็ตักทรายขึ้นมาใหม่และทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ มันจึงได้รับการขนานนามว่า “ปู...ผู้สร้างศิลปะบนหาดทราย”
เมื่อมีภัย ปูปั้นทรายสามารถวิ่งลงรูได้ทันทีเพราะไม่มีเม็ดทรายมาคอยระเกะระกะขวางทาง ซึ่งพฤติกรรมการกินอาหารแบบนี้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารและยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในพื้นดินบนหาดทรายอีกด้วย.ผู้เขียน: น.ส.กมลชนก วงศ์อิสรกุล
บรรณาธิการ: โดม ประทุมทอง
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน