รุ้งกินน้ำ....เกิดขึ้นตอนกลางคืนได้นะ

รุ้งกินน้ำ....เกิดขึ้นตอนกลางคืนได้นะ

02-12-2021
รุ้งกินน้ำ....เกิดขึ้นตอนกลางคืนได้นะ

หลายคนคงรู้จัก “รุ้งกินน้ำ” กันเป็นอย่างดี ว่าคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการหักเหของแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศและกระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ

อย่างที่เราเคยเห็นกัน แล้วถ้าหากว่าไม่มีแสงอาทิตย์หรือเป็นช่วงกลางคืนล่ะ จะมีรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้หรือไม่? คำตอบคือ “ได้” แต่อาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากสักหน่อย โดยรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้น

ในช่วงกลางคืน จะใช้แสงจากดวงจันทร์แทน จึงเรียกว่า รุ้งแสงจันทร์หรือรุ้งแสงจันทรา (Moonbow) และเพราะแสงจากดวงจันทร์มีความสว่างน้อยกว่าแสงจากดวงอาทิตย์จึงทำให้สีของ

รุ้งแสงจันทร์นั้นอ่อนและซีดจางกว่ารุ้งที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์

สำหรับการเกิดรุ้งแสงจันทร์นั้น อาจจะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร จึงจะสามารถมองเห็นได้ เช่น แสงจากดวงจันทร์ต้องสว่างมากพอ ท้องฟ้าต้องมืดสนิท ละอองน้ำต้องอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม กับดวงจันทร์ และดวงจันทร์ต้องอยู่ใกล้กับขอบฟ้า ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้เอง ทำให้รุ้งแสงจันทร์เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและหาดูได้ค่อนข้างยากต่างจากรุ้งกินน้ำทั่ว ๆ ไปที่เรามักจะเห็นได้ง่ายกว่า ในช่วงกลางวันนั่นเอง

 

ผู้เขียน: สมฤทัย ลอยมา

ที่มาของแหล่งข้อมูล:

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenovk0n/rainbow วันที่ 8พฤษภาคม 2563
https://www.nstda.or.th/th/sci-kids-menu/11344-rainbow วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
http://sci4fun.com/skyobserve/rainbow.html วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
https://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/sutut/constable.html วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63473/-blo-sciphy-sci- วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ข่าวสารที่่คล้ายกัน