ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไร ห่างไกลไวรัสโคโรนา

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไร ห่างไกลไวรัสโคโรนา

03-12-2021
ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไร ห่างไกลไวรัสโคโรนา

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้ วิธีการที่จะปกป้องตัวเราจากเชื้อไวรัสก็คือ การใส่หน้ากากอนามัย และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรปฏิบัติการสวมใส่หน้ากากอนามัย ดังนี้

          • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัย

          • ในกรณีของหน้ากากใช้แล้วทิ้งให้จับที่บริเวณสายคล้องหูของหน้ากากอนามัยทั้งสองข้าง หันด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก และด้านสีขาวหรือสีอ่อนกว่าอยู่ด้านใน เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เชื้อจากผู้อื่นเข้าสู่               ร่างกายของเรา หรือหันเข้าหาตัวหากเป็นผู้ป่วยและไม่ต้องการให้ตนเองแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น หากเป็นหน้ากากแบบผ้าสามารถสวมใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน

          • สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมบริเวณจมูกและปาก โดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกและให้รอยจีบคว่ำลง จากนั้นปรับลวดให้แนบกับจมูกและใบหน้า

          • ระหว่างการสนทนากับผู้อื่นไม่ควรถอดหน้ากากอนามัย แต่หากต้องการรับประทานอาหารหรือน้ำ ให้จับบริเวณด้านบนของหน้ากากอนามัย จากนั้นดึงลงมาไว้ใต้คางก่อนแล้วจึงดึงกลับขึ้นไปใหม่

          • การถอดหน้ากากอนามัยหลังใช้งาน ต้องจับบริเวณสายคล้องหูแล้วปลดออก

          • หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษควรเปลี่ยนวันละครั้ง โดยทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ส่วนหน้ากากที่เป็นผ้านั้นสามารถนำมาซักให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

          • หากหน้ากากชำรุด สกปรกหรือเปียกชื้น ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่

          • การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ จากนั้นจึงล้างมือให้สะอาด

 

ภาพจาก : https://www.shutterstock.com/th/image-photo/novel-coronavirus-2019ncov-wuhan-virus-concept-1627561888 (รหัสภาพถ่ายสต็อก : 1627561888)
ที่มาข้อมูล :
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=509
คำค้น : หน้ากากอนามัย, ไวรัสโคโรนา
ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน