ภาษาโปรแกรมมิ่ง ง่ายเหมือนดีดนิ้ว

ภาษาโปรแกรมมิ่ง ง่ายเหมือนดีดนิ้ว

01-11-2021
ภาษาโปรแกรมมิ่ง ง่ายเหมือนดีดนิ้ว

นิตยสาร Bloomberg Businessweek ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2562 ใช้ภาพนายมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นภาพหน้าปก เพื่อเชื่อมโยงถึงข่าวสารภายในฉบับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งบริษัทเฟซบุ๊กกำลังเผชิญ ทั้งด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหลัง ที่ส่งผลให้ผู้บริหารเฟซบุ๊กจำเป็นต้องขึ้นให้การกับศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายประเด็น สิ่งที่น่าสนใจบนปกนั้นคือโค้ดโปรแกรมสั้นๆ ไม่กี่บรรทัด อธิบายท่าทางอันเป็นเอกลักษณ์ของนายซักเคอร์เบิร์กระหว่างอยู่ภายในศาลด้วยสำนวนเชิงล้อเลียน ผ่านรูปแบบของภาษาโปรแกรมที่สื่อถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างชัดเจน

โค้ดโปรแกรมข้างต้นนี้ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียกว่า Pseudocode หรือชุดคำสั่งเทียม ที่ใช้ถ่ายทอดลำดับขั้นตอนการทำงานหรืออธิบายแนวคิดการเขียนโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเคร่งครัด โดยเนื้อหาของโค้ดชุดดังกล่าวมีใจความดังนี้

 

switch (publicApology) {                                                    // วิธีแถลงการณ์ต่อสาธารณะของนายซักเคอร์เบิร์ก
     case 'empathetic':                                                        // เมื่อต้องการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
              setVision()                                                          // มองตรง
                             .makeEyecontact();                             // สบตาผู้ฟัง
              delay() // รอ
                             .then(() => {
                                               speak('I AM SORRY')';     // กล่าวคำขอโทษ
                              })
             coreTemperature(currentCoreTemp * 1.05);      // อุณหภูมิร่างกายร้อนขึ้น 5%
             ductControl()
                             .tears(2)                                             // ปล่อยน้ำตา 2 หยด
                             .delay()                                              // รอ
                             .then(() => {
                                               wipeTear();                      // ซับน้ำตา
                              });
             return null;                                                        // จบการทำงาน
default: // กรณีอื่นๆ
             return userHarvest({                                        // ตอบกลับด้วยข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ Facebook
                              version: '6772b3',
              });
}

 

จะเห็นได้ว่า Pseudocode นั้นสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่านรับทราบและเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วากยสัมพันธ์ (Syntax) เช่น ชุดคำสั่งหรือรูปแบบไวยากรณ์ทั้งหมดของภาษาโปรแกรมแต่อย่างใด

 

 

แหล่งข้อมูลค้นคว้าและภาพจาก:

[1] https://www.bloomberg.com/features/2019-facebook-neverending-crisis/

[2] https://www.bloomberg.com/features/2019-facebook-neverending-crisis/

ผู้เขียนและเรียบเรียง: นายวชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ5 กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน