อาหารคลีนดีจริงหรือ

อาหารคลีนดีจริงหรือ

03-12-2021
อาหารคลีนดีจริงหรือ

อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่เน้นธรรมชาติของอาหารชนิดนั้น ๆ โดยผ่านกระบวนการปรุงและแปรรูปเพียงเล็กน้อย เป็นอาหารที่ประกอบด้วยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่เสริมหรือดัดแปลงโดยกรรมวิธีต่าง ๆ อีกทั้งต้องสด สะอาด ไม่ใส่สารกันบูด ไม่เค็มหรือหวานจัด

หลักการของการกินอาหารคลีน คือ ให้ทานผักผลไม้ให้มากขึ้น เพิ่มไขมันดีจากมื้ออาหาร เช่น น้ำมันมะกอกและถั่วต่าง ๆ เลือกข้าวกล้อง ธัญพืชและธัญพืชเต็มเมล็ด (Whole grain) รับประทานโปรตีนดี เช่น โปรตีนจากเนื้อปลา อกไก่ หมูไม่ติดมัน อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโปรตีนจะช่วยในการสังเคราะห์เซลล์ใหม่ และรักษาเซลล์กล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานไป ที่สำคัญต้องคุมปริมาณโซเดียมและน้ำตาลด้วย

อาหารคลีนเป็นประเภทของอาหารที่มักได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะเราคุมอาหารและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น นอกจากสุขภาพที่ดีแล้วยังได้การลดน้ำหนักเป็นผลพลอยได้อีกด้วย หากแต่การรับประทานอาหารคลีนควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความยืดหยุ่น และไม่ควรยึดหลักการรับประทานอาหารคลีนอย่างเคร่งครัดจนเกินไป เพราะสูตรรับประทานอาหารคลีนบางสูตรอาจมีแคลอรี่ต่ำเกินไป ไม่เหมาะกับการใช้พลังงานในแต่ละวันของแต่ละบุคคล ดังนั้น เรารับประทานอาหารคลีนโดยควรดูความเหมาะสมกับพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน

 

ภาพจาก : Photo by Charlotte Karlsen on Unsplash
ที่มาข้อมูล :
1. ธัญญลักษณ์ ทอนราช, วีระเดช พิศประเสริฐ, สายสมร พลดงนอก. ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ = Healthy Food. [ออนไลน์]. 2015, แหล่งที่มา: https://www.srinagarind.md.kku.ac.th/New%20folder/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf [7 เมษายน 2563]
2. อาหารคลีน หลักการรับประทานให้ได้ผลดี. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0 [7 เมษายน 2563]
คำค้น : อาหารสุขภาพ, อาหารคลีน, Healthy Food, Clean Food

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related